ثبت رکورد بی‌سابقه مصرف آب در تهران


(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، مصرف روزانه آب شهر تهران در حدنصابی بیسابقه از مرز سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون لیتر در شبانهروز عبور کرد که این روند مصرف، میتواند تامین پایدار آب شرب شهر تهران را با مخاطره مواجه کند. طی روزهای اخیر و با حاکم شدن جبهه هوای گرم میزان مصرف آب به شکل چشمگیری افزایش یافته، به گونهای که در هفته گذشته میزان مصرف لحظهای آب در تهران رقم بیسابقه ۵۷ هزار لیتر در ثانیه را تجربه کرده و در طول تاریخ محاسبه میزان مصرف آب این کلانشهر مشابه آن ثبت نشده است. این شرایط در حالی است که ذخایر سدهای تامینکننده آب تهران نسبت به سال گذشته ۳۰ میلیون مترمکعب کاهش دارد و تامین پایدار آب تهران تا پایان سال آبی (ابتدای پاییز) و آغاز بارشها، دغدغه نگرانکنندهای است که صرفا با مشارکت شهروندان و کاهش حداقل ۱۰ درصدی میزان مصارف میتوان از آن عبور کرد. بر این اساس از شهروندان تهرانی درخواست میشود تا با مدیریت مصرف آب و انجام برخی اقدامات ساده مانند رفع نشتی احتمالی کولرهای آبی، پرهیز از شستوشوهای غیرضروری، بررسیهای فنی اتصالات و لولههای آب ساختمان و… از هدررفت آب پیشگیری کنند./ایسنا)


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *