جزئیات تسهیلات پرداختی بانک‌ها تا پایان مرداد


(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، تازهترین آمار بانک مرکزی از کل تسهیلات پرداختی بانکها طی ۵ ماه گذشته نشان میدهد، مبلغ ۱۴۷۰۲.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۸۲.۳ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۲/۳،۱۶۷ هزار میلیارد ریال معادل ۱۷.۷ درصد به مصرف\xadکنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است. جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی ۵ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ میباشد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی ۵ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۱۲۲۰.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۱۱۶۸.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۳۶.۹ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) میباشد. \r\n \r\nسهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۵ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۴۷۴۸.۶ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص۴۲.۳ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ ۱۱۲۲۰.۹ هزار میلیارد ریال) میباشد. ملاحظه میشود از ۵۷۱۲.۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۳.۱ درصد آن (مبلغ ۴۷۴۸.۶ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال ۱۴۰۲ میباشد. از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۶/۴،۱۶۷ هزار میلیارد ریال معادل ۳/۲۳ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۷/۳۰۸ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارتهای اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۳/۴،۴۷۶ هزار میلیارد ریال معادل ۶/۲۴ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل میشود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارتهای اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۷/۱۷ درصد در جدول-۱، به ۱/۱۹ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش مییابد.(جدول۲) شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی)توجه ویژهای نمود./تسنیم)


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *