«جم پیلن» در پایان دوره ۹ ماهه امسال با افزایش ۳۸ درصدی سود خالص همراه شد


بررسی صورت مالی حسابرسی نشده ۹ ماهه برای دوره مالی منتهی به آذر ۱۴۰۲ پتروشیمی جم پیلن (جم پیلن)

جم پیلن در پایان دوره ۹ ماهه امسال به درآمد عملیاتی ۷۳۴۳.۴ میلیارد تومان رسیده و بهای تمام شده آن برابر ۳۹۰۳.۷ میلیارد تومان بوده که به ترتیب افزایش ۱۲ و ۹ درصدی داشته است.

سود ناخالص با افزایش ۵۲ درصدی برابر ۳۴۳۹.۷ میلیارد تومان و سود عملیاتی با رشد ۴۸ درصدی برابر ۳۲۸۵.۹ میلیارد تومان بوده است.

سود خالص با افزایش ۳۸ درصدی برابر ۴۱۲۳.۵ میلیارد تومان بوده و برای هر سهم سود ۲۰۶۱.۸ تومانی محقق شده است.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *