حذف دلالان ارز با هماهنگی صرافان و بانک مرکزی


(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، حجت الله فرزانی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: تشکلهایی مثل صرافیها برای اینکه به صورت متمرکز اداره شوند، نیاز به یک نهادی دارند تا منافع آنها را پیگیری و هماهنگی بین واحدهای صنفی را انجام دهد. در نتیجه صرافیها یا نهادهای پولی غیر بانکی به یک تشکل یا نهاد برای ایجاد هماهنگی نیاز دارند. فرزانی تصریح کرد: با ورود بانک مرکزی به صرافیها، این صنف نظارت پذیرتر شده است و اگر بانک مرکزی بخواهد به جامعه صرافان ورود موضوعی داشته باشد، می تواند با اجرای قواعد و قوانین معین (مانند مدیریت بازار ارز که از طریق صرافی ها باید عملیاتی شود) به هدف خود دست یابد. این کارشناس پولی و بانکی اظهار کرد: اگر هماهنگی صرافی ها با بانک مرکزی بیشتر شود، موجب خواهد شد دلالان ارزی هم حذف شوند؛ بنابراین این هماهنگی مدیریت بازار ارز را بهبود خواهد بخشید. وی اضافه کرد: از دیگر مزایای هماهنگی صرافی ها با بانک مرکزی این است که می تواند نوسانات هیجانی که در بازار ارز ایجاد می شود را کنترل کند. فرزانی بیان کرد: اما باید دقت کرد که ثبات بازار ارز فقط تابع نظارت بر صرافی ها نیست، بلکه برای دست یافتن به ثبات در این بازار به بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی هم نیاز داریم. از سوی دیگر، انتظارات تورمی نیز در قیمت ارز تاثیر گذار است؛ بنابراین در کنار نظارت بر صرافی ها باید اقدامات دیگری برای ثبات بازار ارز صورت گیرد، در این شرایط بانک مرکزی برای ثبات بازار ارز دقیق تر و محکم تر ورود خواهد کرد. این کارشناس پولی و بانکی عنوان کرد: راه اندازی جامعه صرافان اقدام مثبتی است، چرا که بانک مرکزی نظارت دقیق تر و هماهنگ تر را اعمال خواهد کرد. فرزانی تاکید کرد: دستورات بانک مرکزی باید ضمانت اجرایی هم داشته باشد تا تصمیمهایی که برای مدیریت بازار می گیرد، تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد. منبع: ایسنا )


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *