خبر جدید از همسان سازی حقوق بازنشستگان


(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، حسن صادقی درباره حذف همسان سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه گفت: در برنامه توسعه نهتنها چیزی را تحت عنوان همسانسازی حقوق نمیبینیم، بلکه ناهمسانسازی را مشاهده میکنیم. وی افزود: اینکه صندوقهای بیمهای و به خصوص تامیناجتماعی را محروم میکنند از مطالباتی که از دولت دارند، چه معنا دارد؟ دیون دولت تاکنون در قالب سهام پرداخت میشده که این را برداشتهاند. یعنی عملا چیزی تحت عنوان اینکه همسانسازی اتفاق بیفتد، تا این لحظه در برنامه هفتم توسعه ندیدهایم. معاون دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: البته برنامه ششم توسعه دو سال پشت سر هم تمدید شد و یکی از بندهای آن، همسانسازی حقوق بوده است. چرا همسانسازی را متوقف کردند؟ نمیشود که یک بند یک برنامه جامع را اجرا کرد و یک بند را اجرا نکرد. رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری متذکر شد: اگر دولت عملا دنبال اجرای متناسبسازی حقوق بود، در برنامه ششم که دو سال است تمدید شده، باید در این دو سال همسانسازی را اجرا میکردند، ولی شاهد بودیم که اجرای همسانسازی متوقف شده بود. وی عنوان کرد: زمانی که برنامه در حال اجرا متوقف میشود، انتظار دارید بیایند برای آینده همسانسازی را اجرا کنند؟ اگر میخواستند همسانسازی را اجرا کنند، خب حقوق را هم منطبق با تورم افزایش میدادند. رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: عامل عقب ماندن حقوق نسبت به تورم، دولت است، بنابراین شما از دولت و مجلس انتظار دارید که عقبافتادگی حقوق را در برنامه هفتم جبران کند؟ چشم من در این قضایا آب نمیخورد. نه مجلس و نه دولت به دلیل همفکریای که با هم دارند، چیزی را تحت عنوان همسانسازی حقوق رقم بزنند. تکلیف افزایش حقوق کارمندان در نیمه دوم سال روشن شد رییس سازمان برنامه و بودجه درباره پرداخت حقوق نجومی، اظهار کرد: خیر، حقوق نجومی وجود ندارد. امسال پرداختها به همه کارکنان دولت و شرکتهای دولتی دارای سقف است. داود منظور افزود: آنچه در مجلس مطرح شد این بود که میخواستند بندی را در برنامه هفتم توسعه تصویب کنند که سقف پرداختی را در دولت بردارند که ما بهعنوان سازمان برنامه و بودجه مخالفت کردیم و اعتقاد داریم که وجود سقف پرداخت باید تداوم داشته باشد و برداشتن آن میتواند باعث بیانضباطی شود. وی در پاسخ به پرسشی درباره ترمیم حقوق کارمندان دولت در نیمه دوم سال، گفت: معمولا تصمیمگیری درباره حقوق اول هر سال انجام میشود چون منابع مشخصاً در بودجه سالانه پیشبینی شده است. آنچه در بودجه امسال برای پرداخت حقوق و دستمزد داریم در همان ابتدای سال برایش تصمیمگیری کردهایم. منبع: خبرآنلاین)


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *