درآمدهای صادراتی «شدوص» افزایش قابل توجه داشت


دوده صنعتی پارس در پایان دوره ۱۰ ماهه به فروش ۱۴۶۲.۸ میلیارد تومان رسیده که ۵۸ درصد بیشتر از دوره مشابه قبل بوده است.

۱۹۸ میلیارد تومان از کل درآمد عنوان شده از محل صادرات به دست آمده که ۲۸۶ درصد بیشتر از دوره مشابه قبل است.

مقدار فروش داخلی افزایش ۲۱ درصدی و مقدار فروش صادراتی افزایش قابل توجه ۱۷۹ درصدی داشته است.

نرخ فروش دوده داخلی ۲۰ درصد و دوده صنعتی ۳۸ درصد افزایش داشته است.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *