درخواست اعضای کارگری شورای عالی کار برای برگزاری جلسه مجدد مزد


(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شنبه اول شهریور ماه ۱۴۰۲ سیصد و نوزدهمین نشست شورای عالی کار با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و «شرکای اجتماعی» نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد. این جلسه با حضور سید صولت مرتضوی، وزیرکار، علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار و دبیر شورای عالی کار و شرکای اجتماعی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد. در این نشست نمایندگان کارگری و کارفرمایی (شرکای اجتماعی) به بیان پیشنهادات خود در زمینه بازنگری آییننامه ماده ۱۹۱ قانون کار پرداختند. در ادامه این نشست نیز طرح پیشنویس اصلاح آییننامه دادرسی کار ارائه و مصوب گردید که پس از بررسی مواد مطروحه در جلسات کارشناسی توسط شرکای اجتماعی، مواد مورد اختلاف در جلسات آتی شورای عالی کار بررسی و اصلاح مواد این آییننامه به جمعبندی نهایی برسد. هادی ابوی، دبیر کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور؛ گفت: جلسه اخیر شورای عالی کار پیرامون ماده ۱۹۱ قانون کار و معافیت کارگاه از بعضی موارد قانونی بود. نمایندگان کارفرمایان پیشنهاد داده بودند این ماده احیا شود. دبیر کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور ادامه داد: درخواست کارفرمایان این است که آیین نامه ماده ۱۹۱ قانون کار بازنگری شود مقرر شد جلسات کارشناسی ادامه داشته باشد. در این ماده آمده است کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر را می توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمودکه کارفرمایان درخواست احیای این بخش را داشتند و مقرر شد در جلسات بعدی بیشتر بررسی شود. ابوی درپاسخ به اینکه آیا درباره حقوق و دستمزد صحبتی در شورای عالی کار صورت گرفت گفت: نمایندگان کارگری به دنبال برگزاری جلسه ای برای بررسی دستمزد و کاهش قدرت خرید کارگران هستند. با توجه به افزایش قیمت ها و عدم ثبات در قیمت کالاهای اساسی نمایندگان کارگری پیگیر بررسی این مسئله با حضور مسئولان هستند.)


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *