درخواست ۵ کشور اتحادیه اروپا برای تمدید ممنوعیت غلات اوکراین


(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، به نقل از راشاتودی، ایستوان ناگی، وزیر کشاورزی مجارستان در مصاحبهای با پایگاه خبری «ویلاگازداساگ» که روز شنبه منتشر شد، اعلام کرد که ۵ کشور عضو اتحادیه اروپا که با اوکراین هم مرز هستند خواستار تمدید ممنوعیت واردات غلات اوکراینی به این اتحادیه شدهاند. به گفته وزیر مجارستانی، این ممنوعیت اقدامی ضروری برای محافظت از کشاورزان اتحادیه اروپا است که به دلیل واردات محصولات کشاورزی اوکراین دچار ضرر و زیان شدهاند. ناگی گفت: در مورد محدودیت واردات، مجارستان موضع مشترکی با بلغارستان، لهستان، رومانی و اسلواکی دارد و آن این است که کمیسیون اروپا باید ممنوعیت واردات محصولات غلات اوکراین را حتی پس از ۱۵ سپتامبر تمدید کند چرا که این تنها راه برای محافظت از منافع کشاورزان اروپایی است. وی در ادامه تأکید کرد «از آنجایی که شرکتهای بزرگ کشاورزی در اوکراین در شرایط طبیعی بسیار خوب فعالیت میکنند و بدون مقررات حفاظت از محیط زیست که هزینه تولید در اتحادیه اروپا را افزایش میدهد، کار میکنند، هزینههای تولید محصولات کشاورزی اوکراین بهطور قابلتوجهی کمتر از آنچه کشاورزان اتحادیه اروپا با آن مواجه هستند، میباشد. وی افزود که جنگ با روسیه نیز شرایطی را ایجاد کرده است که در آن صادرکنندگان اوکراینی سعی کردهاند غلات را کمتر از ارزش بازار بفروشند که این کار «در سال گذشته تأثیر ویران کنندهای بر غلات اروپای شرقی و مجارستان داشته است». وی متعهد شد که به تلاش برای یافتن راه حل مشترک اروپایی برای وضعیت بازار غلات ادامه دهد، به طوری که “افزایش هزینههای کشورهای مرزی و منافع کشاورزان” را در نظر بگیرد. با این حال، وی از کییف خواست تا این ممنوعیت را اقدامی علیه اوکراین نبیند.)


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *