دهه شصتی‌ها ۲۱ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند/ کالابرگ جهیزیه، وام اشتغال و وام ویژه ازدواج برای دهه شصتی‌ها


(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ضمن تشریح عملکرد دولت سیزدهم در حوزه زنان گفت که منتظریم لایحه “امنیت زنان” به صحن مجلس آید. انسیه خزعلی درباره عملکرد معاونت امور زنان، اظهار کرد: لایحه امنیت زنان در مجلس قرار دارد. ما سعی کردیم در نشستها و کمیسیون های مرتبط مجلس حضور داشته باشیم و نظراتمان را بگوییم. وی ادامه داد: برخی از نظرات ما اعمال شد و امیدواریم برخی دیگر از نظراتمان نیز در صحن اعمال شود. این لایحه هنوز نیاز به اصلاح دارد اما منتظریم این لایحه به صحن مجلس آید. خیلی از موادی که در این لایحه است میتواند پشتیبان خانواده و حمایتگر زنان در خانواده باشد. حتی بهترین شرایط را برای زنان فراهم کند و امیدواریم به سرعت مراحل خود را در مجلس طی کند. اجرای «بیمه ناباروری» و اخطار به بیمارستانها برای اعمال آن معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ادامه داد: برخی از مسائلی که این دولت در مورد زنان و خانواده دنبال کرد شاید جزو آرزوها بود و به سرعت محقق شد. از جمله اینها «بیمه ناباروری» است. حدود ۲۰ درصد زوجین ما نابارورهستند و هزینههای خیلی هنگفتی به این خانوادهها تحمیل میشود که امکان پیگیری برای درمان شدن را ندارند. در این دولت ۱۰۰ درصد این امر بیمه شد. خزعلی یادآور صد: همچنین بیمه زنان باردار تا پایان دوره شیردهی و فرزندان تا پایان پنج سال را این دولت انجام داد که شاید گفتن آن راحت است اما بودجه و حمایتی که باید پشت اینها باشد تا محقق شود، مهم است. از سوی دیگر در زمینه ناباروری به بیمارستانهای خصوصی اخطار داده شد که اگر بیمه ناباروری را اعمال نکنند مجوز آنها گرفته میشود. ارائه پرونده تحصیلی دانشآموزان به «مادران» معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به دستور رئیس جمهوری برای ارائه کارنامه و پرونده تحصیلی دانش آموزان به مادران، یادآور شد: در روزهای اول آغاز به کار دولت سیزدهم اعتراض بانوان را نسبت به چرایی ندادن پرونده دانش آموز به مادران را داشتیم. رئیس جمهوری دستور دادند که دستورالعملی که در آموزش و پرورش بود بررسی و تجدید نظر شود و نهایتا مصوب شد که کارنامه و پرونده به مادران هم داده شود. وی در پاسخ مجری برنامه مبنی بر اینکه پاسخ شما برای زنانی که شاید بگویند ما این اقداماتی که یاد کردید و گفتید جزو آرزوها بود را کمتر حس میکنیم، چیست؟، توضیح داد: معمولا چیزهای مثبت کمتر حس میشود و وقتی کمبودی وجود داشته باشد، بیشتر حس میشود. همین کارنامه نگرفتن مادران خیلی حس میشد و زنان نسبت به آن اعتراض داشتند اما الان که زنان میتوانند کارنامه و پرونده دانش آموز را بگیرند، امری طبیعی شده است. حس شدن اتفاقات مثبت کمتر منتقل میشود تا وقتی که در چیزی کمبود وجود داشته باشد، بیشتر در جامعه “جو” ایجاد میکند. برگزاری دوره آموزشی و مهارتی در استانهای پرآسیب ناشی از «خودکشی» خزعلی در بخش دیگر سخنان خود به اقدامات انجام شده در استانها پیرامون آسیبهای اجتماعی اشاره کرد و توضیح داد: در خصوص خودکشی دوره و برنامه آموزشی و مهارتی خوبی در استانهای پر آسیب داشتیم. به برخی آسیبهای دیگر مربوط به بانوان نظیر زنان زندانی رسیدگی شده است و به خوبی در استانها پیش میرود. حرکت خوبی ایجاد شده است و امیدواریم سرعت گیرد. معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در پاسخ به پرسش مجری برنامه درباره اقدامات این معاونت پس از اتفاقات یک سال گذشته، توضیح داد: یک هجمه بین المللی بود برای اینکه وجهه ایران را جور دیگری نشان دهند و شرایط زنان را متفاوت از آنچه هست به دنیا معرفی کنند. ما تلاش کردیم و میکنیم بسیاری از این حرکتها را خنثی کنیم. برای اولین بار آموزش آیورا به زنان حوزه اقیانوسیه هند توسط زنان ایرانی انجام شد که این خود معرف کشور ما و نشان دهنده قدرت و توانمندی عظیم زنان ما است. وی با اشاره به برگزاری کنگره زنان تاثیرگذار، افزود: بعد از آن اغتشاشات و هیاهو و تلاش رسانهای که انجام دادند، سعی کردند چهره زن ایرانی را مخدوش کنند، کنگره زنان تاثیرگذار را داشتیم که کشورهای مختلف از نزدیک شاهد دستاورد زنان ایران بودند. در حوزه دانش بنیان بسیاری از مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای دانش بنیان زنان هستند. دولت از این زنان پشتیبانی ویژه داشت و سال قبل ۷۰ شرکت را تحت حمایت تسهیلاتی قرار داد. اینها نشان میدهد با وجود همه موانع حرکت رو به جلویی داریم اما به گفته رهبری ما به قله نزدیکیم و خسته نمیشویم و خستگی و ناامیدی معنا ندارم. پوشش بیمهای زنان خانهدار روستایی دارای ۳ فرزند خزعلی به پوشش بیمهای زنان خانهدار اشاره کرد و گفت: مادران خانهدار روستایی دارای سه فرزند تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گرفتند و این چیز کمی نیست. وعدههایی بوده که در دهههای گذشته در انتخابات ریاست جمهوری به اینها اشاره میشده است. این بیمه را از روستاها شروع کردیم و ان شاءالله به شهر میرسد. ارائه «کالابرگ جهیزیه» و «وام ویژه ازدواج» به زوجین دهه شصتی وی در خصوص تسهیلات ویژه دهه شصتیها نیز گفت: دهه شصتیها ۲۱ درصد جمعیت ما را تشکیل میدهند و شرایط ویژهای دارند که ممکن است به تجرد قطعی برسد. روستاهای ما شرایط ویژهتری دارند. یک بار در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ این امر را اجرایی کردیم و امسال به صورت وسیعتری تحت پوشش قرار گرفتن زوجین دهه شصتی از نظر بیمه اجتماعی و تسهیلات به شکل کالابرگ جهیزیه، وام اشتغال و «وام ویژه ازدواج» به جز وام ازدواج را برای دهه شصتیها داشتیم. آغاز اعطای زمین به خانوادههای دارای سه فرزند به بالا در برخی استانها معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با بیان اینکه ۲۰ همت وام فرزندآوری و ۷۰ همت وام ازدواج طی پنج ماه گذشته پرداخت شده است اما هنوز به شرایط مطلوب نرسیدهایم، عنوان کرد: اعطای زمین به خانوادههای دارای سه فرزند به بالا در برخی شهرها و استانها شروع شده اما به همین سرعت نمیشود در قانون اجرا شود. در اکثر موارد به خانوادههای دارای چهارقلوها زمین داده شده و اجرایی شده است. دولت «ضامن» زنان سرپرست خانوار برای دریافت تسهیلات میشود خزعلی درباره اقدامات انجام شده در حوزه زنان سرپرست خانوار نیز تصریح کرد: یکی از مشکلات زنان سرپرست خانوار مساله ضامن برای تسهیلات بود. با مصوبهای این تسهیلات با ضمانت دولت به این زنان داده میشود. همچنین ما برنامه جامعی را برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تدوین کردیم که در کمیسیون است. این امر باید در برنامه ششم صورت میگرفت که در این دولت انجام شد. در برنامه هفتم نیز این امر دیده شده تا این توانمندسازی فقط در بحث اشتغال نباشد بلکه در بحث آموزشی، حقوقی، مشاوره و… نیز وجود داشته باشد. وی درباره اقدامات انجام شده در حوزه بیمه زنان خانه دار با بیان اینکه اجرای بیمه زنان خانهدار از روستا شروع شده و امیدواریم به شهر گسترش یابد، افزود: برنامه ما این است که این بیمه را برای کسانی که چهار فرزند دارند پیگیری کنیم و امیدواریم به نتیجه برسد. در قانون درج شده بیمه زنان خانهدار باید اجرایی شود اما با توجه به شرایطی که دولت دارد و بودجهای که باید اختصاص یابد، میتوانیم این امر را اجرا کنیم. \r\n ۱۲ اقدامی که اولین بار توسط دولت سیزدهم در حوزه زنان صورت گرفت معاون امور زنان و خانواده در بخش دیگر سخنان خود تاکید کرد: میتوانیم ۱۲ کار را نام ببریم که در این دولت برای اولین بار اتفاق افتاده است که از جمله آن پشتیبانی مالی و لجستیک از بانوان، به رسمیت شناختن بانوان در تصمیمگیری و تصمیم سازیها، ارتقای پست مشاوران زنان به همترازی معاون وزیر یا مدیر کل و ایجاد صندوق ضمانت زنان سرپرست خانوار برای دهکهای یک تا پنج است. وی درباره مصوب شدن اختصاص یک درصد از بودجه دستگاهها به بحث زن و خانواده، تصریح کرد: این امر برای اولین بار در این دولت انجام شد. دولتهای گذشته میخواستند این امر را انجام دهند اما اجرایی نمیشد. در سال ۹۲ گفته شده بود دستگاهها «مجاز» هستند این یک درصد از بودجه را به بحث زنان و خانواده اختصاص دهند و عملا دستگاهها این امر را اجرا نمیکردند. در بودجه ۱۴۰۲ دستگاهها مکلف شدند این یک درصد را اختصاص دهند و معاونت زنان و سازمان برنامه و بودجه به این کار نظارت میکند. برنامه عملیاتی همه دستگاها را گرفتیم و در کمیسیون مراحل خود را طی کرده و در دولت مصوب و ابلاغ شده است. اگر دستگاهها این موضوع را عملیاتی نکنند باید پاسخگوی سازمان برنامه و بودجه و سازمان بازرسی باشند. خزعلی با حضور در گفتگوی ویژه خبری درباره بحث اشتغال بانوان نیز توضیح داد: در ماههای اول شروع به کار دولت سیزدهم، تدوین طرح کسب و کار پایدار خانواده محور را داشتیم. در برنامه هفتم نیز به صورت تفصیلی خواستیم این امر مورد بررسی قرار گیرد. در ستاد زن و خانواده هم مصوب کردیم که اشتغال منعطف بانوان را داشته باشیم و تغییراتی در قانون کار استخدامی داشته باشیم تا خانمها از دوره فرزندآوری و فرزندپروری به خوبی استفاده کنند و مشاغل متناسب با شرایط داشته و شغل را از دست ندهند. وی با بیان اینکه کسب و کار پایدار خانواده محور در ۲۱ استان برای زنان سرپرست خانوار عملیاتی شد، خاطر نشان کرد: حدود ۳۶۰۰ زن سرپرست خانوار توسط زنان کارآفرین تحت پوشش قرار گرفتند. زنان کارآفرین موظف شدند از صفر تا صد کار را بر عهده گیرند تا کار به پایداری رسد. هدفمان این نیست حتما زنان مشغول به کار شوند، میخواهیم معیشت زنان تامین شود و یعنی اگر در خانواده پسرانی و فرزندانی بودند که شرایط کار داشتند، اشتغال آنها را اولویت قرار میدهیم و سعی میکنیم زن و مرد شرایط خوبی برای کار داشته باشند. وی افزود: استان لرستان یکی از استانهایی است که بیشترین حمایت تسهیلاتی در حوزه اشتغال را داشته است. پیشتر این استان در حوزه اشتغال زنان بسیار ضعیف بود اما آمار اخیر نشان میدهد بالاترین آمار مجوزها را زنان در لرستان داشتند و این یعنی پشتیبانی و تسهیلات موثر بوده است.)


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *