دوره ۱۱ ماهه فولاد مبارکه با افزایش ۵۷ درصدی فروش به پایان رسید


پایان دوره ۱۱ ماهه فولاد مبارکه اصفهان با مجموع درآمد ۲۱۸,۲۳۷.۸ میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه قبل ۵۷ درصد افزایش یافته است.

سهم فروش صادراتی از جمع درآمد مذکور برابر ۲۱۲۵۲.۹ میلیارد تومان بوده که ۱۱۳ درصد بیشتر از دوره مشابه قبل است.

میانگین نرخ فروش محصولات داخلی رشد ۴۷ درصدی و مقدار فروش افزایش ۶ درصدی داشته است.

میانگین نرخ فروش محصولات صادراتی با رشد ۲۳ درصدی همراه بوده و مقدار فروش با رشد ۶۰ درصدی همراه بوده است.

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *