راه‌اندازی یک سامانه جدید در نظام بانکی


(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۰۲/۹۶۴۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۶ به شبکه بانکی اعلام کرد: در راستای حرکت شبکه بانکی به سمت استقرار نظارت های سیستمی، پیشینی و بر خط و با توجه به تکلیف مقرر برای بانک مرکزی در ماده ۸ بند (ب) از فصل دوم «آییننامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی» در خصوص ارایه سامانه روابط اشخاص ذینفع واحد، موضوع دریافت اطلاعات مربوطه از دستگاههای اجرایی و ارایه آن به شبکه بانکی و همچنین تکالیف شبکه بانکی مندرج در تبصره ۱ ماده مزبور مرتبط با سامانه فوق الاشاره، نسخه اول مربوط به اطلاعات سببی و نسبی دریافتی از سازمان ثبت احوال کشور و اطلاعات روابط هیات مدیره تا سه سطح، دریافتی از سازمان ثبت شرکت ها بر روی بستر شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی آماده بهرهبرداری بانک یا مؤسسه اعتباری است. \r\n \r\nدر همین راستا فایل مستندات سرویس استعلام (نسخه ۲.۰.۰) با الزام درج شماره پیگیری دریافتی از سامانه متمرکز تسهیلات و تعهدات (سمات) نیز، به پیوست ارسال می شود. \r\n \r\nبر این اساس ضروری است اقدامات مقتضی در خصوص استعلام روابط اشخاص از سامانه مزبور مطابق تکالیف قانونی فوقالذکر صورت پذیرد. \r\n \r\nهمچنین استعلام از سرویس روابط اشخاص ذینفع واحد، صرفاً پس از دریافت شماره پیگیری در فرآیند مربوط به اعطای تسهیلات و تعهدات در سامانه سمات و تایید اصالت شماره مزبور در سامانه ذینفع واحد، امکان پذیر خواهد بود. \r\n \r\nخاطرنشان می شود، بانک مرکزی در تلاش است تا ضمن هماهنگی با سایر دستگاه های اجرایی کشور، نسبت به تکمیل فازهای بعدی سامانه ذینفع واحد اقدام کند، بدیهی است استعلام از سرویس فوق الذکر نافی مسؤلیت بانک یا مؤسسه اعتباری در جهت شناسایی اشخاص مرتبط و ذینفع واحد از سایر روش های مقتضی نخواهد بود.)


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *