رشد ۴۹ درصدی فروش «سهگمت» در پایان نیمسال اول


(بررسی صورت مالی حسابرسی نشده ۶ ماهه برای دوره مالی منتهی به تیرماه ۱۴۰۲ سیمان هگمتان ( سهگمت ) سهگمت در این دوره درآمدهای عملیاتی را با رشد ۳۸ درصدی برابر ۷۵۵.۳ میلیارد تومان گزارش کرده و بهای تمام شده با رشد ۵۸ درصدی به ۳۳۶ میلیارد تومان رسیده است. سود ناخالص رشد ۲۵ درصدی داشته و برابر ۴۱۹.۳ میلیاردتومان بوده ، سود عملیاتی با افزایش ۴۶ درصدی به ۳۶۷.۶ میلیارد تومان رسیده است. سود خالص رشد ۴۹ درصدی داشته و به ۳۵۴.۲ میلیارد تومان رسیده تا به ازای هر سهم سود ۴۸۶.۱ تومان محقق شود. )


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *