روند صعودی درآمدزایی ماهانه «دلر» ادامه دارد


(داروسازی اکسیر در پایان دوره ۵ ماهه به فروش ۱۵۸۵.۹ میلیارد تومانی رسیده که ۶۴ درصد بیشتر از دوره مشابه قبل بوده است. تنها هزار میلیارد تومان از درآمد مذکور از محل صادرات به دست آمده که در مقایسه با دوره مشابه پارسال کاهش چشمگیر ۸۷ درصدی داشته اما درآمد حاصل از ارائه خدمات برابر ۲۱.۶ میلیارد تومان بوده که ۵۱ درصد بیشتر از دوره مشابه قبل است. مقدار فروش داخلی با افت ۶ درصدی همراه بوده و میانگین نرخ فروش محصولات رشد ۵۷ درصدی را نشان میدهد.)


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *