سازمان بورس برای ۹ نماد مجوز افزایش سرمایه صادر کرد


حریل

سرمایه فعلی: ۴۷۶ میلیارد و ۶۸۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

درصد افزایش سرمایه: ۶ درصد

سرمایه جدید: ۵۰۷ میلیارد تومان

منبع: سود انباشته

به علت: اصلاح ساختار مالی

ومعادن

سرمایه فعلی: ۱۹ هزار و ۲۴۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان

درصد افزایش سرمایه: ۵۶ درصد

سرمایه جدید: ۳۰ هزار میلیارد تومان

منبع: سود انباشته

به علت: اصلاح ساختار مالی، جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌‌های سرمایه‌پذیر

کسرا

سرمایه فعلی: ۴۳۶ میلیارد و ۸۲۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

درصد افزایش سرمایه: ۲۷ درصد

سرمایه جدید: ۵۵۵ میلیارد و ۳۸۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

منبع: سود انباشته

به علت: اصلاح ساختار مالی از طریق جلوگیری از خروج نقدینگی و کاهش هزینه مالی احتمالی

وسینا

سرمایه فعلی: ۲ هزار و ۵۳۸ میلیارد و ۳۸۵ میلیون و ۱۸ هزار و ۸۰۰ تومان

درصد افزایش سرمایه: ۵۸ درصد

سرمایه جدید: ۴ هزار میلیارد تومان

منبع: ۵۲ درصد سود انباشته /۶ درصد سایر اندوخته ها

به علت: اصلاح ساختار مالی و بهبود نسبت کفایت سرمایه

فلامی

سرمایه فعلی: ۶۰ میلیارد تومان

درصد افزایش سرمایه: ۴۳ درصد

سرمایه جدید: ۸۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان

منبع: سود انباشته

به علت: اصلاح ساختار مالی

کاما

سرمایه فعلی: ۲۰۰۰ میلیارد تومان

درصد افزایش سرمایه: ۵۰ درصد

سرمایه جدید: ۳۰۰۰ میلیارد تومان

منبع: سود انباشته

به علت: اصلاح ساختار مالی

پاسا

سرمایه فعلی: ۱۹۰ میلیارد تومان

درصد افزایش سرمایه: ۱۱۱ درصد

سرمایه جدید: ۴۰۰ میلیارد تومان

منبع: سود انباشته

به علت: اجرای طرح توسعه

وتعاون

سرمایه فعلی: ۵۰۰ میلیارد تومان

درصد افزایش سرمایه: ۱۴۰ درصد

سرمایه جدید: ۱۲۰۰ میلیارد تومان

منبع: ۳ درصد سایر اندوخته ها/ ۱۳۷ درصد مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

به علت: اصلاح ساختار مالی در اجرای مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ مجلس شورای اسلامی) و رعایت مقررات بیمه مرکزی

وکار

سرمایه فعلی: ۴۶۰۰ میلیارد تومان

درصد افزایش سرمایه: ۹ درصد

سرمایه جدید: ۵۰۰۰ میلیارد تومان

منبع:۶ درصد سود انباشته/ ۳ درصد سایر اندوخته ها

به علت: اصلاح ساختار مالی، بهبود سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه و کاهش محدودیت مقرر جهت گسترش فعالیت بانکداری

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *