سازمان بورس پیگیر چالش‌های ارزی صنعت پتروشیمی است


(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد به نقل از سازمان بورس، «رضا عیوضلو» در چهاردهمین نشست میز صنعت سازمان بورس با موضوع بررسی مسائل و چالشهای صنعت متانول، اظهار کرد: بحث نرخ خوراک و سوخت یک موضوع ریشهای بوده و از سالهای گذشته تاکنون چالشهایی را به وجود آورده است. وی افزود: بسیاری از پتروشیمیها در دهه ۸۰ راهاندازی شدهاند و در واقع سرمایهگذاریهای آن دهه بستر ارزآوری امروز کشور و اقتصاد شده است، بنابراین باید در صنایع بهدنبال توسعه پایدار باشیم؛ از این رو در نرخگذاریها باید منطق اقتصادی رعایت بشود تا سود عملیاتی صنایع توجیهپذیر باشد. اگر منطق اقتصادی کنار گذاشته شود در بلندت مدت توسعه پایدار نخواهیم داشت. عیوضلو مطرح کرد: پیش از اینکه لایحه بودجه تدوین بشود، نظرات اصلاحی را پیشنهاد دادیم چراکه موضوعات با اهمیت صنایع، در بازار سهام نیز اهمیت سرنوشتسازی دارد. \r\n \r\nمعاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: سرمایهگذاری در بلندمدت باید توجیه اقتصادی داشته باشد و پارامترهای اقتصادی که سرمایهگذاری را توجیهپذیر میکند باید ثبات رویه داشته باشند و نگرانیهایی در این خصوص بهوجود نیاید. پیشتر پیگیر این موضوعات بودیم و در آینده نیز این پیگیری و دغدغهها را دنبال خواهیم کرد. \r\n \r\nوی در بخش دیگری از سخنان خود، مطرح کرد: برای اینکه “توسعه پایدار” وجود داشته باشد باید بازسازی و نوسازی دستگاه و تجهیزات صنایع رقم بخورد. دارایی برخی از شرکتها مستهلک شده است و اگر خواهان اطمینان از تداوم فعالیت آنها طی ۲۰ الی ۵۰ سال آینده هستیم باید نوسازیهای لازم انجام شوند. \r\n \r\nعیوضلو مطرح کرد: سود تقسیمی شرکتها محل بحث است و این پرسش بهوجود میآید که آیا سود اقتصادی شرکتها به قدری بوده که تقسیم سود بالایی انجام بشود و صرف بازسازی تجهیزات و توسعه شرکت نشود؟ بحث سرمایهگذاری در پایین دست همواره مطرح بوده اما بر محل تامین منابع آن تمرکز نشده است؛ از اینرو سازمان بورس درخصوص الزامی شدن تجدید ارزیابی داراییها مطالعاتی را انجام میدهد. \r\n \r\nمعاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس اظهار داشت: ارزش دارایی شرکتها باتوجه شرایط تورمی، بسیار ناچیز است و این در حالی بوده که با استناد به استانداردهای حسابداری، این داراییها باید به نرخ روز ارزشگذاری بشوند. الزامی شدن تجدید ارزیابیها ابعاد مختلفی دارد و همه ابعاد آن باید بررسی بشود. وی با بیان اینکه سازمان بورس پیگیریهای لازم را جهت چالشهای ارزی صنعت پتروشیمی دارد، بیان کرد: نرخ ارز خوراک و نرخ ارز فروش باید همسان شود و در عین حال قیمتگذاری نرخ گاز بر اساس فرمول مشخص و با ثباتی انجام بشود. در واقع ورود و خروجی ارزی باید مطابق یک نرخ (نرخ نیمایی) انجام بشود و فاصله قیمتی در این مسئله وجود نداشته باشد. منبع: ایرنا )


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *