ساعت پایان کار دستگاههای دولتی اعلام شد


(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی در بخشنامهای به دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، بانکها، شهرداریها و سایر نهادهای عمومی اعلام کرد که ساعت کار خدمت حضوری تمامی کارکنان خود و سایر افراد شاغل (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی و…) را حداکثر تا ساعت ۱۳:۰۰ قرار دهند و مابقی ساعات کار موظفی را از طریق دورکاری (با تمهیدات لازم) جبران کنند. این بخشنامه در راستای حفظ پایداری شبکه سراسری برق و کاهش ناترازی تولید و مصرف برق، با هدف آسایش شهروندان و عدم وقفه در خدمترسانی، در اجرای بند ۴ اصلاحی تصویبنامه شماره ۲۴۳۱۸۷/ت۶۱۰۱۱هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱ هیئت وزیران صادر شده است. \r\nاین بخشنامه تأکید دارد که تمامی دستگاههای سرمایشی از ساعت ۱۲ ظهر خاموش شود و بر همین اساس دستگاههای مشمول، تا ۱۵ شهریورماه مکلف هستند ضمن برنامهریزی مناسب برای تداوم خدمترسانی و حفظ رضایتمندی ارباب رجوع، پایان ساعت کار خدمت حضوری تمامی کارکنان خود و سایر افراد شاغل (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی و…) را حداکثر تا ساعت ۱۳:۰۰ قرار دهند و مابقی ساعات کار موظفی را از طریق دورکاری (با تمهیدات لازم) جبران کنند. \r\nدر این بخشنامه ساعت آغاز به کار مادران شاغل دارای فرزند زیر ۶ سال، افراد دارای معلولیت و افراد ساکن در حومه شهرهای محل خدمت، با انجام تمهیدات لازم بهمنظور حفظ تداوم خدمترسانی دستگاه، بهمدت یکساعت شناور تعیین شده است. رؤسای دستگاههای مشمول این بخشنامه میتوانند بهتشخیص خود، سایر مصادیق نظیر را در همین چهارچوب تدبیر کنند.)


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *