سالانه ۹۵ هزار نفر از اتباع خارجی تحت پوشش بیمه سلامت قرار می‌گیرند


(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، جمشید شایانفر مدیرکل دفتر بیمهگری و درآمد سازمان بیمه سلامت گفت: اتباع خارجی دارای مجوز اقامت میتوانند از خدمات بیمه سلامت استفاده کنند و قرارداد آنها هر ساله در ماه اسفند تمدید میشود. وی با اشاره به وجود ۹۵ هزار نفر تبعه آسیبپذیر در کشور که بیماری صعبالعلاج دارند، افزود: حق بیمه این افراد را کمیساریای عالی پناهندگان تأمین میکند و حق بیمه حدود ۶۰ هزار نفر از اتباع نیز بر اساس بودجه دولتی، به سازمان بیمه سلامت پرداخت میشود. شایانفر گفت: ۸۰۰ هزار نفر اتباع غیر آسیبپذیر نیز باید حق بیمه را خودشان پرداخت کنند و از زمان پرداخت حق بیمه به مدت یک سال از خدمات بیمه سلامت برخوردار میشوند. مدیرکل دفتر بیمهگری و درآمد سازمان بیمه سلامت ادامه داد: ۱۲ هزار نفر از اتباع غیر آسیبپذیر نیز تحت پوشش ما هستند. وی گفت: تعهدات سازمان بیمه سلامت مطابق قانون و مصوبات شورای عالی بیمه است و از این طریق ما نمیتوانیم خدمتی را کم یا زیاد کنیم اما پیشنهادهایی برای افزایش کیفیت بستههای بیمهای داریم که در صورت تأمین منابع میتواند عرضه شود. )


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *