سامانه یکپارچه برای فروش خودرو باز شد


(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، مهدی تقدسی، در خصوص طرح جدید فروش شرکت کرمان موتور، اظهار کرد: این شرکت برای تعدادی از متقاضیان خرید خودرو که در مرحله دوم سامانه یکپارچه، خودرویی به آنها تعلق نگرفته است، امکان ثبتنام را فراهم کرده است. وی افزود: نکته قابل توجه اینجاست این طرح فروش فقط شامل سه درصد از افراد ثبتنامکننده در مرحله دوم سامانه یکپارچه که خودرویی به آنها تعلق نگرفته است و در لیست انتخابی آنها یکی از محصولات کرمان موتور بوده است، میشود. مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو، تأکید کرد: همچنان فروش خودرو خارج از سامانه امکانپذیر نیست و شرکتها باید در چارچوب سامانه نسبت به فروش خودرو اقدام کنند. بهگفته تقدسی، در مورد سایر محصولات هم سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی، برای تعدادی از متقاضیان خرید خودرو که در مرحله دوم عرضه، خودرویی به آنها تعلق نگرفت، در شهریور امسال حتماً این سامانه باز میشود و این متقاضیان میتوانند در آن مرحله از بین خودروهایی که عرضه میشود، خودروی موردنظر خود را انتخاب کنند و در نوبت تحویل خودرو قرار گیرند./تسنیم)


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *