سقف واریز در درگاه اینترنتی سازمان تأمین‌ اجتماعی برداشته شد


(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، پیش از این و با توجه به محدودیتهای قوانین و مقررات بانکی، پرداخت حق بیمه به مبلغ بیش از ۵۰۰ میلیون ریال در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمیناجتماعی مقدور نبود و بیمهشدگان و کارفرمایانی که قصد پرداخت مبالغ بیش از ۵۰۰ میلیون ریال را داشتند، باید با دریافت برگه پرداخت از سامانه، برای پرداخت مبلغ موردنظر، حضوری به شعب بانک مراجعه میکردند. معاون برنامهریزی، مالی و پشتیبانی و سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تأمیناجتماعی روز سهشنبه درباره تغییرات صورتگرفته در فرایند پرداختها از طریق سامانه خدمات غیرحضوری این سازمان گفت: تا پیش از این برای واریز حق بیمه از طریق درگاه اینترنتی سازمان در سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی es.tamin.ir، سقف ۵۰ میلیون تومان پرداخت برای کارفرمایان وجود داشت و اگر کارفرمایی قصد داشت بیش از این مبلغ را واریز کند، باید از سیستم «برگه پرداخت» میگرفت و با مراجعه حضوری به بانک، واریز را انجام می داد. سیدمرتضی حسینی افزود: مبالغ حق بیمه بسیاری از مجموعههای بزرگ اقتصادی، بیش از ۵۰ میلیون تومان در ماه است و با توجه به اینکه پرداختها عموما در پایان ماه اتفاق میافتد، حجم زیادی از مراجعه به بانکها در روزهای پایانی هر ماه صورت میگرفت که در برخی موارد کارفرمایان از شلوغی و ازدحام بانکها و معطلی برای پرداخت حق بیمه، ابراز نارضایتی میکردند. واریز حق بیمه بدون مراجعه به بانک و با حجم نامحدود قابل انجام است معاون برنامهریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تأمیناجتماعی ادامه داد: با پیگیری از طریق بانک مرکزی، موفق شدیم از بانک مرکزی مجوز بگیریم که سقف ۵۰ میلیون تومان برای واریز از طریق درگاه سازمان بهطور کلی برداشته شود. اکنون واریز حق بیمه به حساب سازمان از طریق درگاه اینترنتی سازمان، بدون مراجعه به بانک و با حجم نامحدود قابل انجام است. وی افزود: در فرایند جدید پرداخت، اگر واریزکننده شخص حقیقی است، واریز باید با ثبت کد ملی انجام شود و اگر هم واریزکننده شخص حقوقی باشد، به شناسه ملی شرکت نیاز خواهد بود؛ اما نکته و موضوع مهم این است که براساس قوانین مبارزه با پولشویی، باید «کد ملی» یا «شناسه ملی» واریزکننده وجه مشخص باشد؛ یعنی اشخاص حقیقی برای واریز باید کد ملی مرتبط با کارت بانکی را در سامانه ثبت کنند. برای اشخاص حقوقی هم در حال حاضر بانکها «کارت بانکی حقوقی» صادر میکنند و متقاضیان حقوقی میتوانند با استفاده «شناسه ملی شرکت» و «شماره کارت حقوقی»، حق بیمه را پرداخت کنند. حسینی اظهار داشت: تا اعلام بعدی، کارفرمایان میتوانند در صورت تمایل به همان شیوه سابق هم پرداختهایشان را انجام دهند و سیستم ما برای ما مدتی همچنان «برگه پرداخت» را صادر میکند اما بنا براین است که مراجعه حضوری به بانک را به سمت صفر ببریم، در نتیجه در ماههای آتی و با اعلام قبلی به ذینفعان، صدور این برگه متوقف خواهد شد. براساس تغییرات صورتگرفته در درگاه اینترنتی پرداخت حق بیمه، پیش از انتقال کاربر به درگاه پرداخت، لازم است هویت شخص پرداختکننده و کارتی که قصد پرداخت حق بیمه با آن را دارد، بررسی شود. پس از انتخاب درگاه پرداخت، کاربر به صفحه جدید اطلاعات پرداخت منتقل میشود. در صفحه جدید اطلاعات پرداخت، اگر کاربر قصد پرداخت با کارتی را داشته باشد که متعلق به فردی است که کد ملی وی به عنوان نام کاربری برای ورود به سامانه خدمات غیرحضوری استفاده شده، باید گزینه دریافت کد ملی از طریق کاربر جاری را انتخاب کند. همچنین چنانچه کد ملی مرتبط با نام کاربری استفاده شده برای ورود به سامانه با کد ملی کارتی که کاربر قصد پرداخت از طریق آن کارت را دارد، متفاوت باشد یعنی کاربر با کارتی که متعلق به کاربر نیست، قصد پرداخت داشته باشد، لازم است گزینه کد ملی منطبق با شماره کارت را انتخاب کرده و کد ملی مربوط به کارتی را که قصد پرداخت با آن را دارد، وارد کند. در مورد اشخاص حقوقی نیز چنانچه کاربر قصد پرداخت با کارت حقوقی را داشته باشد، باید گزینه «شناسه ملی منطبق با شماره کارت» را انتخاب کند و در مرحله بعد، شناسه ملی منطبق با کارت مذکور را وارد کند. همچنین اگر کاربر از اتباع خارجی مقیم ایران باشد، باید کد اتباع منطبق با کد اتباع مرتبط با شماره کارتی را که قصد پرداخت با آن را دارد، در سامانه وارد کند. سازمان تأمین اجتماعی اکنون با بیش از ۴۶ میلیون بیمهشده و مستمریبگیر تحت پوشش، یک میلیون و ۳۰ هزار کارگاه فعال و ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بیمه شده اصلی زیر پوشش دارد که حق بیمه خود را از روشهای مختلف به این سازمان پرداخت میکنند. براساس دادههای آماری سازمان تأمین اجتماعی ۸۶ درصد منابع این نهاد بیمهگر از محل وصول حق بیمه از کارفرمایان و جامعه تحت پوشش تأمین میشود.)


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *