سود خالص «کرمان» افزایش ۱۶۰ درصدی در پایان سال مالی منتهی به خرداد ۱۴۰۲ را ثبت کرد


(بررسی صورت مالی حسابرسی نشده ۱۲ ماهه برای دوره مالی منتهی به خرداد ۱۴۰۲ سرمایهگذاری توسعه و عمران استان کرمان ( کرمان ) کرمان در پایان دوره ۱۲ ماهه امسال به درآمد عملیاتی ۶۲.۳ میلیارد تومان رسیده که ۸۳ درصد بیشتر از دوره مشابه قبل است و عمدتا از سود سهام به دست آمده است. سود عملیاتی با افزایش ۱۶۰ درصدی به ۵۱.۲ میلیارد تومان رسیده و سود خالص نیز با افزایش مشابه برابر ۵۱.۸ میلیارد تومان بوده است. سود خالص هر سهم برابر ۱۲ ریال بوده که هیئت مدیره پیشنهاد تقسیم ۱۰ درصدی آن را مطرح کرده است. )


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *