شرایط معاوضه خانه فرسوده با واحد نوساز


(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد،اوایل امسال محمد آیینی ـ معاون وزیر راه و شهرسازی از اجرای قریبالوقوع طرح معاوضه خانههای فرسوده واقع در محدودههای هدف بازآفرینی شهری با واحد نوساز یا زمین خبر داد. او به تازگی اعلام کرده که این طرح در قالب یک بسته تشویقی جدید ابلاغ شده که بر اساس آن ساکنان بافتهای فرسوده میتوانند واحد مسکونی فرسودهی خود را با یک واحد نوساز یا یک قطعه زمین دولتی با ۴۰ درصد تخفیف تعویض کنند. طبق ماده ۱۲۱ لایحه برنامه هفتم توسعه، جهت تشویق مالکان به مشارکت در نوسازی بافتهای فرسوده، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در فرآیند معاوضه کلید به کلید واحدهای بافت فرسوده با واحدهای نوساز یا اراضی تحت مالکیت خود، در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی معوض مزبور تا سقف ۴۰ درصد تخفیف اعمال نماید و یا اراضی یا واحدهای مسکونی واقع در بافت فرسوده را تا سقف ۴۰ درصد بیش از قیمت کارشناسی قیمتگذاری نماید. آییننامه اجرایی این بند شامل معیار انتخاب شیوهی مناسب، سقف ریالی تخفیفات قابل اعمال، ظرف شش ماه از تصویب این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و بهتصویب هیات وزیران میرسد. محلات دارای بافت فرسوده در کمیسیون ماده پنج به تصویب رسیده است. شهروندان برای اینکه بدانند واحد آنها در بافت فرسوده قرار دارد یا خیر باید به سامانه تسهیلات بازآفرینی شهری به نشانی facility.udrc.ir مراجعه کردن کد پستی منزل خود را وارد کنند. دولت برای اجرای طرح نوسازی و بهسازی بافتهای ناکارآمد شهری از سال گذشته بستههای تشویقی را ابلاغ کرده است. از جمله بسته تشویقی ۱۹ بندی که از جمله مفاد آن میتوان به تسهیل در تامین پارکینگ، تسهیل شرایط توده و نما، اعطای یک یا دو طبقه تشویقی و ایجاد کاربری انتفاعی در طبقه همکف به منظور حمایت از کسب و کارهای خانگی اشاره کرد. اجرای این بستهها باعث شده تا تمایل به نوسازی در بافتهای فرسوده افزایش پیدا کند. آیینی در این زمینه گفته است: نسبت به میانگین دو دولت گذشته در صدور پروانههای ساختمانی در بافتهای فرسوده حداقل ۵۰ درصد رشد داشتهایم. بر اساس آخرین آمار در سال ۱۴۰۰ نوسازی مسکن به ۶۱ هزار واحد و سال ۱۴۰۱ به ۶۵ هزار واحد رسید که رشد ۶۲ درصد در مقایسه با میانگین دولتهای قبل را نشان میدهد. این آمار از تعداد پروانههای صادره استخراج شده است. در چهار ماهه ابتدای امسال هم بیش از ۲۰ هزار پروانه در بافتهای فرسوده صادر شده که از رشد ۴۰ درصد در مقایسه با چهار ماهه ابتدای سال گذشته حکایت دارد. ارایه تسهیلات بافت فرسوده، تخفیفهای پروانه، عوارض ساختمانی، انشعابات و مشوقهای شهرسازانه، معاوضه خانه فرسوده با زمین یا واحد نوساز با تخفیف ۴۰ درصد از جمله برنامههای اجرایی شرکت بازآفرینی شهری ایران و مجموعه دولت برای نوسازی مسکن مردمی است. منبع: ایسنا )


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *