شرایط پرداخت وام ۷۵۰ میلیون تومانی ساخت مسکن


(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، سقف تسهیلات ساخت مسکن به سازندگانی که از روشها و فناوریهای نوین استفاده میکنند در کلانشهرها، مراکز استانها و سایر شهرها به ترتیب ۷۵۰، ۶۵۰ و ۶۰۰ میلیون تومان تعیین شده که به مرور و با پیشرفت فیزیکی پروژهها پرداخت میشود. سال گذشته سقف این تسهیلات ۶۰۰ میلیون تومان بود. بازپرداخت تسهیلات در سال جاری برای تعاونیسازها حداکثر ۱۰ سال و برای سایر سازندگان حداکثر ۸ سال با سود نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است. بنا به گفته عباس حسینی ـ مدیرعامل بانک مسکن – از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه ۵۵ درصد تسهیلات مشارکت مدنی در چارچوب ضوابط به پروژههایی که از فناوریهای نوین استفاده کردند پرداخت شد. پرداخت تسهیلات ساخت با فناوری نوین در قالب طرح نهضت ملی مسکن با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به میزان ۱۸ درصد خواهد بود. پیش از این نرخ تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن ۲۳ درصد بود که از ۱۳ تیر امسال به ۱۸ درصد کاهش پیدا کرد. در حال حاضر سقف تسهیلات عادی طرح نهضت ملی مسکن ۵۵۰ میلیون تومان با مدت بازپرداخت ۲۰ ساله و نرخ سود ۱۸ درصد است. برای دهکهای ۱ و ۲ مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان و برای دهکهای ۳ و ۴ مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت میشود. هر دوی این وامها با نرخ سود ۲ درصد و مدت بازپرداخت ۱۵ ساله است. منبع: ایسنا )


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *