«شستا» در آینده نزدیک ۲۰ شرکت دیگر خود را در بورس عرضه خواهد کرد


(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، ابراهیم بازیان در همایش سراسری مدیران سازمان تأمیناجتماعی اظهار کرد: «شستا» در ۱۷ رشته صنعتی در ۹ هلدینگ اصلی و سه هلدینگ فرعی فعالیت میکند. فرآیند بهبود و رشد «شستا»که در دوره مدیریتی اخیر آغاز شده، دستاوردهای مشهودی داشته است اما قطعاً باید روند پیشرفت و اجرای برنامههای تحولی سریعتر از وضعیت فعلی باشد. وی افزود: عمده سرمایهگذاری سازمان تأمیناجتماعی در قالب «شستا» انجام شده است که این سرمایه از محل منابع متعلق به جامعه تحت پوشش این سازمان شامل بیمه شدگان و بازنشستگان امروز، دیروز و فرداست و ما امانتدار سرمایه متعلق به قشری هستیم که بیشترین سهم را در آبادانی و تولید کشور داشتهاند.\u200b مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری تأمیناجتماعی گفت: «شستا» سال گذشته ۳۴ هزار میلیارد تومان سود داشته است که کمتر از یک ماه منابع سازمان را تأمین میکند. در واقع در حال حاضر تنها حدود شش درصد از منابع سازمان تأمین اجتماعی که صرف ارائه خدمات و اجرای تعهدات این سازمان میشود، توسط «شستا» تأمین میشود که این سهم باید ارتقا یابد و در گام اول باید تا سال ۱۴۰۶ به سهم ۱۰ درصدی و در افق سال ۱۴۱۴ به سه برابر میزان فعلی برسد تا تأمین اجتماعی بتواند در منابع خود به سودآوری «شستا» اتکای مؤثر داشته باشد. بازیان ادامه داد: برای تحقق این هدف باید به سرعت بهسوی اصلاح و تحول در «شستا» پیش برویم و سند تحول با ۱۲ گام تحولی با همین هدف در «شستا» طراحی شده است. ستون فقرات اجرای راهبردهای تحولی در «شستا»، تحلیل و تعدیل پرتفوی «شستا» است که باید در دستور کار قرار گیرد. وی با بیان اینکه شفافیت رهیافتی برای مدیریت حواشی است، گفت: همه شرکتهای «شستا» باید در بازار سرمایه وارد شوند. همسو با مردمیسازی اقتصاد در «شستا» و با هدف ارتقای شفافیت، ۲۰ شرکت را در آینده نزدیک وارد بورس خواهیم کرد. برای هر شرکت «شستا»، برنامه تحولی مشخصی طراحی شده و اصلاح سبد سرمایهگذاری در ۹ هلدینگ «شستا» در حال انجام است./ایسنا )


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *