«شیران» در پایان دوره ۷ ماهه به رشد ۴۸ درصدی درآمدها رسید


(سرمایهگذاری صنایع شیمیایی ایران در ۷ ماه گذشته از سال مالی خود به فروش ۵۲۲۳.۹ میلیارد تومان رسیده که ۴۸ درصد بیشتر از دوره مشابه قبل است. مقدار فروش داخلی افزایش ۵ درصدی و میانگین نرخ فروش محصولات افزایش ۱۲ درصدی داشته است. مقدار فروش صادراتی با رشد ۵۷ درصدی همراه بوده و میانگین نرخ فروش محصولات ۲۵ درصد رشد یافته است. درآمد صادراتی در این دوره برابر ۲۸۳۲.۶ میلیارد تومان بوده که ۸۰ درصد بیشتر از دوره مشابه قبلی است.)


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *