صندوق توسعه بازار سرمایه از چه سهم‌هایی حمایت می‌کند؟


(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد به نقل از سازمان بورس، «قادر معصومی خانقاه» با بیان اینکه صندوق توسعه بازار سرمایه طبق آییننامه داخلی در روزهایی که نیاز باشد با قدرت بیشتری اقدام به حمایت از بازار سرمایه خواهد کرد، افزود: هر روز در بازار سرمایه فعال هستیم و بر اساس شرایط پرتفوی و ضوابط آییننامه داخلی، اقدام به خرید و فروش سهام میکنیم. وی گفت: ضمن اینکه تلاش میشود فروشهای صندوق توسعه بازار سرمایه به صورت بلوکی باشد و طبق ضوابط تعیین شده خریداران بلوکها باید اشخاص حقوقی یا سبد اشخاص حقوقی باشند. معصومی خانقاه اظهار داشت: قیمت بلوک نیز بر اساس قیمت لحظهای معاملات تعیین میشود و نهاد ناظر نیز بعد از انجام عملیات مچینگ، اقدام به کنترل تمامی شرایط معامله میکند تا تخلفی صورت نگرفته باشد. مدیرعامل صندوق توسعه بازار سرمایه ادامه داد: البته ممکن است فروش به صورت خرد هم انجام شود، لکن فروشهای خرد در زمانی که صفهای خرید سنگین تشکیل شده باشد انجام میشود و در چنین مواقعی، درصدی از صف خرید، در راستای کمک به افزایش نقدشوندگی بازار، عرضه میشود. البته که عرضههای خرد صندوق توسعه بازار به نحوی انجام میشود که بازار آسیب نبیند و از محل فروشهای صندوق توسعه بازار، هیجان فروش ایجاد نشود. وی در رابطه با نحوه انتخاب سهمها جهت حمایت گفت: آییننامه داخلی صندوق توسعه بازار سرمایه اجازه ورود به هر سهمی را نمیدهد اما اینطور نیست که فقط چند نماد بزرگ و شاخصساز، مورد حمایت صندوق توسعه بازار قرار بگیرند و به سایر نمادها بیتوجه باشیم. معصومی خانقاه افزود: با توجه به آییننامه داخلی و همچنین شرایط بازار، روزانه حدود ۳۹۰ الی ۴۱۰ نماد بازار مورد بررسی قرار میگیرند. میزان حمایت صندوق توسعه بازار سرمایه از هر نماد نیز بستگی به ارزش بازار، شناوری آن سهم و… دارد. مدیرعامل صندوق توسعه بازار سرمایه گفت: طبیعی است که ۵۰ نماد بزرگ بازار به شکل خاصتر نیاز به حمایت دارند، اما عملیات خرید و فروش صندوق توسعه بازار، صنعتمحور بوده و هر صنعت هم به طور جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد و این بررسی جداگانه موجب میشود بتوانیم در نمادهای بیشتری فعال باشیم. آییننامه داخلی صندوق توسعه بازار مشخصا به این موضوعات پرداخته و اجازه دستاندازی به مدیر سرمایهگذاری صندوق نمیدهد. وی در ادامه بیان کرد: البته که روند بازار در فعالیت صندوق تاثیرگذار بوده و طبیعی است که در روندهای صعودی، تعداد سهام بیشتری از دامنه حمایت این صندوق خارج شود و بالعکس، در منفیهای بازار، تعداد سهام بیشتری زیر چتر حمایت صندوق توسعه بازار سرمایه قرار بگیرند. به همین دلیل در فروردین ماه بیشتر فروشنده بودیم؛ اما در اردیبهشت ماه، در سمت خرید فعالتر بودیم. در مجموع در سال جاری، حجم خریدهای صندوق توسعه بازار سرمایه بیش از حجم فروشها بوده است. معصومی خانقاه در رابطه با نحوه تامین منابع صندوق توسعه بازار سرمایه اظهار کرد: منابع این صندوق از سه محل تامین میشود. اولین محل تامین منابع صندوق، کارمزد شرکتهای کارگزاری و ارکان بازار است که روزانه ۳۵ درصد توسط شرکت سپردهگذاری مرکزی، کسر شده و به حساب صندوق توسعه واریز میشود و در قبال آن، واحدهای سرمایهگذاری برای کارگزاریها و ارکان صادر میکنیم. مدیرعامل صندوق توسعه بازار سرمایه افزود: دومین محل تامین منابع، واریزی دیگر دارندگان واحدهای صندوق توسعه بازار سرمایه است که داوطلبانه مبالغی به حساب این صندوق واریز میکنند و در ازای آن، واحد صادر میکنیم که طی یکسال گذشته حدود سه مرحله واریزی و صدور واحد برای سایر دارندگان انجام شده است. سومین منبع هم سود تقسیمی ناشران است که طبق رویه دریافت میشود. منبع: ایرنا )


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *