«غمارگ» در دوره شش ماهه اول از زیان خارج و به سود رسید


(بررسی صورت مالی حسابرسی نشده ۶ ماهه برای دوره مالی منتهی به خرداد ۱۴۰۲ مارگارین ( غمارگ ) مارگارین در پایان دوره شش ماهه خود به درآمد عملیاتی ۱۴۷۱ میلیارد تومانی رسید که ۹۶ درصد بیشتر از دوره مشابه قبل بوده و بهای تمام شده آن با افزایش ۶۱ درصدی به ۱۲۸۷.۱ میلیارد تومان رسیده است. با توجه به درآمد به دست آمده در این دوره ، زیان ناخالص دوره قبل به سود خالص ۱۸۳.۸ میلیارد تومانی تبدیل شده و همچنین زیان عملیاتی به سود عملیاتی ۱۱۶.۵ میلیارد تومانی رسیده است. در نتیجه مارگارین از زیان خالص نیز خارج شده و با سود خالص ۲۷.۳ میلیارد تومانی برای هر سهم سود ۲۹ ریالی محقق کرده است. )


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *