«فارس» سال مالی را با سود ۱۴۶ تومانی برای هر سهم به پایان رساند


(بررسی صورت مالی حسابرسی نشده ۱۲ ماهه برای دوره مالی منتهی به خرداد ۱۴۰۲ صنایع پتروشیمی خلیجفارس ( فارس ) سال مالی فارس با درآمد عملیاتی ۵۴۹۰۲.۷ میلیارد تومان به پایان رساند که ۵ درصد بیشتر از دوره مشابه قبل بوده است. از مجموع درآمد مذکور ۵۴۵۳۵ میلیارد تومان از محل سود سهام به دست آمده ، ۱۸ میلیارد تومان حاصل از فروش سرمایهگذاریها بوده و ۳۴۹.۶ میلیارد تومان در بخش سایر درآمدها قرار داشته است. سود عملیاتی با رقم ۵۴۳۷۶.۸ میلیارد تومان رشد ۴ درصدی را در قیاس با دوره مشابه قبل نشان میدهد. سود خالص با افزایش ۲۸ درصدی به ۷۱۴۳۲.۲ میلیارد تومان رسیده و برای هر سهم سود ۱۴۵.۹ تومانی محقق شده است. )


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *