فروش ۱.۴ هزار میلیارد تومان اوراق در چهارمین حراج ۱۴۰۲


(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد به نقل از وزارت اقتصاد، در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانهداری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار اوراق مرابحه عام به مبلغ ۳۵ هزار میلیارد تومان و عرضه آن اقدام کرد که پس از اخذ سفارشهای خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانههای بازار بینبانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و همچنین عرضه عمومی در چهارمین هفته عرضه اوراق در مجموع مبلغ یک هزار و ۴۵۵ میلیارد تومان اوراق به صورت نقدی از محل فروش اوراق تأمین شد. بر اساس این گزارش تاکنون در مجموع ۲۰ هزار و ۶۹۹ میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود ۷۲ درصد از طریق بازار پول و ۲۸ درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است. در مقابل مبلغ تامین شده از طریق انتشار اوراق نقدی در سال جاری به مبلغ ۲۰ هزار و ۶۹۹ میلیارد تومان، تا کنون مبلغ ۷۵ هزار و ۱ میلیارد تومان توسط خزانهداری کل کشور برای تسویه اصل و فرع اوراق در سال جاری پرداخت شده است. مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی به شرح جدول ذیل معادل منفی ۵۴ هزار و ۳۰۲ میلیارد تومان است. )


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *