قیمت مرغ قطعه‌بندی و بسته‌بندی شده اعلام شد


(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار نرخ انواع مرغ قطعه بندی، بسته بندی، فرآوردهها و انواع خوراک تازه مرغ را اعلام کرد. قیمت انواع گوشت، قطعه بندی، فرآورده و انواع آلایش مرغی به شرح زیر است: \r\nبازوی کبابی ساده هر کیلوگرم ۸۴ هزار و ۳۰۰ تومان \r\nبال کبابی ساده (بدون نوک بال) هر کیلوگرم ۹۳ هزار و ۶۰۰ تومان \r\nجوجه کباب با استخوان ساده هر کیلوگرم ۱۲۲ هزار و ۳۰۰ تومان \r\nجوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده هر کیلوگرم ۱۵۱ هزار و ۸۰۰ تومان \r\nران بدون پوست و دنبالچه، چربی و سر ساق هر کیلوگرم ۱۰۶ هزار و ۷۰۰ تومان \r\nران و سینه بدون پوست، دنبالچه، شش، گردن، بال و بازو هر کیلوگرم ۱۱۵ هزار و ۲۰۰ تومان \r\nساق مرغ بدون پوست و سرساق هر کیلو گرم ۱۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان \r\nسینه با استخوان بدون پوست، شش، گردن، بال (بدون بازو) هر کیلو گرم ۱۲۲ هزار و ۹۰۰ تومان \r\nسینه بدون استخوان (شنیسل بدون آرد بدون بازو) هر کیلوگرم ۱۵۱ هزار و ۱۰۰ تومان \r\nفیله مرغ هر کیلوگرم ۱۷۴ هزار و ۵۰۰ تومان \r\nگردن بدون پوست هر کیلوگرم ۲۳ هزار و ۸۰۰ تومان \r\nمخلوط بال و بازو کبابی ساده هر کیلوگرم ۸۸ هزار و ۹۰۰ تومان \r\nمغز ران بدون پوست و بدون استخوان کعب ران هر کیلوگرم ۱۱۸ هزار و ۳۰۰ تومان \r\nپای مرغ پاک شده (بدون ناخن) بسته ۴۰۰ گرمی ۱۴ هزار تومان \r\nجگر مرغ بسته ۴۰۰ گرمی ۲۳ هزار تومان \r\nدل مرغ بسته ۴۰۰ گرمی ۳۳ هزار تومان \r\nسنگدان مرغ بسته ۴۰۰ گرمی ۳۷ هزار تومان منبع: تسنیم )


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *