مجوز افزایش سرمایه برای ۱۰ شرکت طی روز جاری صادر شد


سازمان بورس اوراق بهادار در روز جاری، ۲۴ دی ماه، برای ۱۰ نماد حاضر در بازار سرمایه مجوز افزایش سرمایه را با جزییاتی که در ادامه آورده شده را صادر کرده است.

غشوکو

سرمایه فعلی: ۴۰ میلیارد تومان

درصد افزایش سرمایه: ۱۰۰ درصد

سرمایه جدید: ۸۰ میلیارد تومان

منبع: سود انباشته

به علت: اصلاح ساختار مالی

شبصیر

سرمایه فعلی: ۲۵۰ میلیارد تومان

درصد افزایش سرمایه: ۸۰ درصد

سرمایه جدید: ۴۵۰ میلیارد تومان

منبع: سود انباشته

به علت: اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج نقدینگی و استفاده از مزایای مالیاتی موضوع بند (ه) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

قاسم

سرمایه فعلی: ۵۰۰ میلیارد تومان

درصد افزایش سرمایه: ۴۰ درصد

سرمایه جدید: ۷۰۰ میلیارد تومان

منبع: سود انباشته

به علت: اصلاح ساختار مالی

آسیا

سرمایه فعلی: ۳۱۰۰ میلیارد تومان

درصد افزایش سرمایه: ۱۲ درصد

سرمایه جدید: ۳۵۰۰ میلیارد تومان

منبع: سود انباشته

به علت: اصلاح ساختار مالی، افزایش ظرفیت قبولی ریسک و افزایش ظرفیت مجاز و سهم نگهداری

فجام

سرمایه فعلی: ۹۰ میلیارد تومان

درصد افزایش سرمایه: ۱۱ درصد

سرمایه جدید: ۱۰۰ میلیارد تومان

منبع: سود انباشته

به علت: اصلاح ساختار مالی

شپنا

سرمایه فعلی: ۲۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان

درصد افزایش سرمایه: ۶۳ درصد

سرمایه جدید: ۳۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان

منبع: اندوخته طرح و توسعه

به علت: مخارج سرمایه ای بابت ادامه عملیات اجرایی طرح ها و پروژه های در جریان شرکت و اصلاح ساختار مالی

فایرا

سرمایه فعلی: ۳ هزار و ۷۹۶ میلیارد و ۵۰۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

درصد افزایش سرمایه: ۳۲ درصد

سرمایه جدید: ۵ هزار میلیارد تومان

منبع: سود انباشته

به علت: اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش

غپینو

سرمایه فعلی: ۹۰۰ میلیارد تومان

درصد افزایش سرمایه: ۲۲ درصد

سرمایه جدید: ۱۱۰۰ میلیارد تومان

منبع: سود انباشته

به علت: اصلاح ساختار مالی

جوین

سرمایه فعلی: ۷۴۵ میلیارد و ۵۲۴ میلیون تومان

درصد افزایش سرمایه: ۱۰۰ درصد

سرمایه جدید: ۱ هزار و ۴۹۱ میلیارد و ۴۸ میلیون تومان

منبع: سود انباشته

به علت: اصلاح ساختار مالی، حفظ نقدینگی و جلوگیری از خروج آن

آباد

سرمایه فعلی: ۲۴ میلیارد تومان

درصد افزایش سرمایه: ۴۳۵۰ درصد

سرمایه جدید: ۱ هزار و ۶۸ میلیارد و ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

منبع: مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

به علت: جهت اصلاح ساختار مالی در اجرای ماده ۱۴ قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *