مجوز افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی شکلر صادر شد / ۸ شرکت دیگر هم مجوز افزایش سرمایه گرفتند


سازمان بورس برای ۹ نمادی که با جزییات در ادامه آورده شده ، مجوز افزایش سرمایه صادر کرد:

شکلر

سرمایه فعلی: ۱۰۰ میلیارد تومان

درصد افزایش سرمایه: ۳۰۰ درصد

سرمایه جدید: ۴۰۰ میلیارد تومان

منبع: سود انباشته

به علت: تکمیل طرح افزایش ظرفیت کلر و سود و اسید

ختور

سرمایه فعلی: ۳۸۵ میلیارد و ۴۴۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

درصد افزایش سرمایه: ۳۳ درصد

سرمایه جدید: ۵۱۳ میلیارد و ۳۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

منبع: سود انباشته

به علت: اصلاح ساختار مالی

پتایر

سرمایه فعلی: ۱۳۰۰ میلیارد تومان

درصد افزایش سرمایه: ۸ درصد

سرمایه جدید: ۱۴۰۴ میلیارد تومان

منبع: سود انباشته

به علت:جبران مخارج سرمایه ای (اجرای فاز اول طرح افزایش ظرفیت و انتقال محل کارخانه به سمنان)

وبهمن

سرمایه فعلی: ۱۴۰۰ میلیارد تومان

درصد افزایش سرمایه: ۵۷ درصد

سرمایه جدید: ۲۲۰۰ میلیارد تومان

منبع: سود انباشته

به علت: اصلاح ساختار مالی

قچار

سرمایه فعلی: ۳۵۰ میلیارد تومان

درصد افزایش سرمایه: ۲۹ درصد

سرمایه جدید: ۴۵۰ میلیارد تومان

منبع: سود انباشته

به علت: اصلاح ساختار مالی

غگلپا

سرمایه فعلی: ۳۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان

درصد افزایش سرمایه: ۲۲۰ درصد

سرمایه جدید: ۱۱۸ میلیارد تومان

منبع: سود انباشته

به علت: اصلاح ساختار مالی

غبشهر

سرمایه فعلی: ۲۹۵۰ میلیارد تومان

درصد افزایش سرمایه: ۱۹ درصد

سرمایه جدید: ۳۵۰۰ میلیارد تومان

منبع: سود انباشته

به علت: اصلاح ساختار مالی، تامین سرمایه در گردش و جبران مخارج سرمایه ای انجام شده

ما

سرمایه فعلی: ۸۰۰ میلیارد تومان

درصد افزایش سرمایه: ۲۵ درصد

سرمایه جدید: ۱۰۰۰ میلیارد تومان

منبع: ۲۰ درصد سود انباشته/ ۵ درصد سایر اندوخته ها

به علت: اصلاح ساختار مالی، افزایش ظرفیت اتکایی، نگهداری و نسبت توانگری مالی

نیان

سرمایه فعلی: ۲۶ میلیارد و ۶۹۳ میلیون تومان

درصد افزایش سرمایه: ۴۳۵ درصد

سرمایه جدید: ۱۴۲ میلیارد و ۷۳۵ میلیون و ۵۳۲ هزار و ۷۰۰ تومان

منبع: مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

به علت: اصلاح ساختار مالی در اجرای ماده ۱۴ قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *