مرحله سوم فروش در سامانه یکپارچه خودرو آغاز شد


(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، در این مرحله از فروش خودرو، شرکتهای کرمان موتور، مدیران خودرو، صنایع خودروسازی ایلیا و سانیار موتور پارسیان محصولات خود را عرضه کردهاند. در این مرحله که تا پنجشنبه ۲۷ مهر ثبت نام آن ادامه دارد متقاضیان طرح عادی، طرح جوانی جمعیت و متقاضیان تعویض خودروهای فرسوده میتوانند شرکت کنند. اطلاعیه مرحله سوم فروش در سامانه یکپارچه خودرو در اطلاعیه سامانه یکپارچه عرضه خودرو با اشاره به تخصیص خودرو از محل افزایش تولید و ظرفیتهای مازاد برخی خودروسازان از طریق این سامانه آمده است: با توجه به اجرای مرحله اول و دوم تخصیص خودرو از محل ظرفیتهای مازاد برخی شرکتهای خودروساز و نظر به تکمیل نشدن ظرفیتهای موجود و با هدف تسهیل شرایط برای همه متقاضیان، ظرفیتهای خالی خودروسازان مجدداً با شرایط جدید و از طریق سامانه یکپارچه عرضه خواهد شد که در این مرحله افرادی که تاکنون از طریق سامانه یکپارچه اقدام به ثبت نام خودرو نکردهاند نیز امکان شرکت در طرح را خواهند داشت. براساس اعلام شرکتهای کرمان موتور، مدیران خودرو، صنایع خودروسازی ایلیا و سانیار موتور پارسیان مبنی بر امکان تحویل خودروی اعلامی در قالب فروش فوق العاده (تحویل ۳ ماهه) از محل این ظرفیتها، متقاضیان دارای شرایط به شرح ذیل میتوانند از طریق سامانه اقدام نمایند: ۱- متقاضیان محصولات همه شرکتهای حاضر در طرح که تاکنون توسط خودروساز فراخوان نشده اند میتوانند برای تغییر خودروی اعلام شده قبلی به محصولات عرضه شده جدید طی فرایند ذیل اقدام کنند. ۱-۱- در ابتدا متقاضی با ورود به پروفایل کاربری خود باید گزینه ویرایش سفارش خود را از قسمت جزئیات سفارش انتخاب کند تا سفارش خودرو قبلی حذف شود. ۱-۲-پ س از ویرایش سفارش برای هر متقاضی از سبد محصولات اعلامی در سایت، امکان انتخاب محصول مهیا شده و میبایست خودروی جدید خود را انتخاب کند. ۱-۳-پ س از پایان مهلت تغییرخودرو به سایت خودروساز مراجعه و نسبت به واریز وجه کامل خودرو اقدام کرده تا فرآیند ثبت نام نهایی شود. تبصره ۱: در صورت انتخاب خودرو بیش از ظرفیت موجود در فصول اعلام شده، تخصیص به ترتیب اولویتهای تعیین شده قبل صورت خواهد گرفت. تبصره ۲: درصورتی که متقاضی سفارش قبلی را لغو و امکان انتخاب خودروی جایگزین فراهم نشود کماکان اولویت قبلی ایشان محفوظ خواهد ماند. تبصره ۳: در صورتی که متقاضی، خودروی جدید را انتخاب کند، اما در زمان مشخص شده توسط خودروساز مبالغ تعیین شده را به حساب خودروساز واریز وجه نکند از اولویت بندی حذف میشود. ۲- متقاضیانی که در دور دوم سامانه نوبت دهی هیچ خودرویی به آنها تخصیص داده نشده است. ۳- متقاضیانی که تاکنون در سامانه ثبت نام نداشتهاند. (جدید) ۳-۱- در ابتدا متقاضی با ورود به سامانه https://esalecar.ir باید گزینه ثبت نام را انتخاب کند و پس از تشکیل پروفایل و تکمیل اطلاعات مندرج در آن امکان انتخاب خودروهای عرضه شده در این مرحله را دارد. بدیهی است مسئولیت صحت اطلاعات ثبت شده با متقاضی است. ۳-۲- ظرفیت قابل عرضه به این دسته از متقاضیان از محل عدم تکمیل ظرفیت پس از تخصیص به متقاضیان بند ۱ و ۲ خواهد بود. ۳-۳-پ س از تخصیص خودرو به متقاضی و اطلاع رسانی به ایشان با توجه به شیوه فروش این مرحله همه مبلغ خودرو باید به حساب شرکت مربوطه واریز شود. ۳-۴ -پس از واریز مبلغ مرتبط با خودرو به حساب شرکت نسبت به پالایش اطلاعات اعلامی متقاضی (حداکثر یک هفته پس از واریز وجه) اقدام شده و در صورت احراز شرایط طرف تقاضا نسبت به انعقاد قرارداد با ایشان اقدام میشود. ۳-۵- در صورت عدم احراز شرایط تخصیص خودرو ابطال و شرکت خودروساز مکلف به عودت مبلغ واریزی تا مدت ۲۰ روز است. ۳-۶- مسئولیت صحت اطلاعات وارد شده در سامانه و داشتن همه شرایط تخصیص خودرو بر عهده متقاضی بوده و در صورت اثبات عدم احراز شرایط در بررسیهای بعدی و در هر مرحله، تخصیص خودرو به ایشان کان لم یکن خواهد بود. *مدت زمان جابجایی، انتخاب خودرو و ثبت نام در این مرحله ۳ روز خواهد بود. * پس از ارسال فهرست اولویتبندی شده به شرکتهای خودروساز و اطلاع رسانی به متقاضیان امکان تکمیل وجه به مدت ۵ روز فراهم میشود. *همه افرادی که تاکنون دعوتنامه برای ایشان صادر شده و یا خرید خودرو داشته اند مشمول این طرح نیستند. *در صورتی که متقاضی، خودرویی را انتخاب کند، اما در زمان مشخص شده توسط خودروساز مبالغ تعیین شده را به حساب خودروساز واریز وجه نکنند از اولویت بندی حذف میشود. با توجه به شرایط فروش در صورت تأخیر در تحویل شرکت مکلف به پرداخت جرایم تأخیر مطابق ضوابط مربوطه است. مطابق آئین نامه این شیوه فروش مشمول سود مشارکت و انصراف نیست. به جهت تسهیل در فرایند انجام کار پیشنهاد میشود متقاضیان برای مشاهده محصولات و اطلاع از جزئیات برنامه فروش خودروسازان به سامانه شرکتهای مذکور مراجعه کنند.)


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *