مرکز آمار: تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور به ۳۹.۸ درصد رسید


(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، گزارش جدید مرکز آمار ایران حاکی است، تورم نقطه به نقطه در مردادماه ۳۹.۸ درصد بوده که نسبت به تورم نقطه به نقطه تیرماه با رقم ۳۹.۴ درصد ۰.۴ درصد افزایش یافته است. گزارش شاخص قیمت مصرفکننده در مردادماه ۱۴۰۲ که توسط مرکز آمار ایران تهیه شده، حاکی است، نرخ تورم سالانه در مردادماه به ۴۶.۷ درصد کاهش یافته است، این در حالی است که تورم ۱۲ماهه منتهی به تیرماه ۴۷.۵ درصد بود. بر اساس این گزارش، تورم ماهانه در مردادماه سال جاری هم ۲.۴ درصد اعلام شده است، تورم ماهیانه در تیرماه ۲ درصد اعلام شده بود. بررسی گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد تورم نقطه به نقطه در مردادماه ۳۹.۸ درصد بوده که نسبت به تورم نقطه به نقطه تیرماه با رقم ۳۹.۴ درصد ۰.۴ درصد افزایش یافته است. در مردادماه ۱۴۰۲ شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور به عدد ۱۹۷.۷ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۲.۴ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۹.۸ درصد افزایش و در دوازدهماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۶.۷ درصد افزایش داشته است. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل میباشد. در مردادماه ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۳۹.۸ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور بهطور میانگین، ۳۹.۸ درصد بیشتر از مردادماه ۱۴۰۱ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. تورم نقطه به نقطه مردادماه ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه قبل، ۰.۴ واحد درصد افزایش یافته است. تورم ماهانه خانوارهای کشور منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل میباشد. در مردادماه ۱۴۰۲ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۲.۴ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات»، ۲.۶ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۲.۴ درصد بوده است. منظور از نرخ تورم سالانه هم، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن میباشد. در مردادماه ۱۴۰۲ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۶.۷ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۸ واحد درصد کاهش یافته است./تسنیم)


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *