مصرف برق به ۷۱ هزار مگاوات رسید/ احتمال ثبت رکورد جدید


(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، «مصطفی رجبی مشهدی» در گفتوگویی اعلام کرد: انتظار داریم با مشارکت مردم ثبت حد نصاب جدیدی اتفاق نیفتد. وی ادامهداد: امسال طرح پاداش مدیریت مصرف در بخش خانگی را به طور جدی در دستور کار داریم و بر اساس آن، چه آن دسته از مشترکانی که مصرف آنها زیر الگو است و چه آن دسته از مشترکانی که مصرف بالاتر از الگو دارند، اگر مصرف خود را نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش دهند، مشمول پاداش میشوند. رجبی مشهدی خاطرنشانکرد: استقبال از این طرح بهویژه در استانهای گرمسیر خوب است و یک قبض در منطقه گرمسیر، حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان پاداش دریافت کرد. سخنگوی صنعت برق گفت: استان خوزستان که جزو مناطق گرمسیر محسوب میشود و همیشه رشد مصرف دارد، امسال هنوز به میزان برآوردی مصرف نرسیده است و در واقع ۱.۹ درصد کاهش مصرف داشته است. وی اظهار داشت: میزان مصرف برق این استان ۱۷۳ مگاوات نسبت به آنچه که برآورد شده بود، کمتر است. این مقام مسوول اضافهکرد: مناطق گرمسیر از تعداد کولر بیشتری استفاده میکنند، مشترکان در این مناطق اگر یکی از این کولرها را خاموش کنند، افزون بر دریافت پاداش، شرایط را به گونهای فراهم خواهند کرد تا بتوانیم برق را به صورت پایدار برای همه مشترکان فراهم کنیم. رجبی مشهدی گفت: متوسط کاهش مصرف برای قبوضی که مشمول پاداش شدهاند نزدیکبه ۲۱.۵ درصد بوده که رقم قابل توجهی است. منبع: ایرنا )


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *