مصرف ۵ برابری برق هزینه ۷۰ برابری را به دنبال دارد


(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، وزارت نیرو امسال برای اصلاح روند مصرف برق در بین مشترکان از دو سیاست تشویق و تنبیه به طور همزمان بهره گرفت. سیاست تشویقی به این نحو اعمال شد که همه مشترکان با هر میزان صرفهجویی که اعمال کنند، میتوانند از پاداشهای تا ۲۰ برابر هزینه تولید برق برخوردار شوند. دامنه این سیاست همه مشترکان بخش خانگی را در برمیگیرد. اما در سیاست تنبیهی، اعمال تعرفه پلکانی برای مشترکان پرمصرفی که صرفهجویی را اعمال نکنند در نظر گرفته شده است. در این سیاست تعرفههای مصرف برای مشترکان پلکانی است و باتوجهبه اصلاحات انجام شده در تعرفههای برق، پلکانها بهگونهای طراحی شده است که سبب ایجاد انگیزه برای کاهش مصرف برق شود. برایناساس، اگر مصرف مشترکی ۲۵۰ کیلوواتساعت در ماه است، باید ۲۳ هزار و ۷۵۰ تومان بپردازد، اما اگر مشترکی هزار و ۲۵۰ کیلوواتساعت در ماه یعنی پنج برابر مصرف کند باید یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان یعنی ۷۰ برابر بپردازد و این اختلاف رفتهرفته افزایش مییابد. البته در ماههای گرم سال نیز باتوجهبه نصب تجهیزات هوشمند برای پرمصرفها، مصرف آنها محدود خواهد شد. هماکنون ۸۰ درصد مشترکان زیر الگو، ۱۰ درصد تا ۱.۵ برابر الگو، ۶ درصد تا ۲ برابر الگو و چهار درصد مشترکان بیش از ۲ برابر الگو مصرف میکنند. مشترکانی که زیر الگو مصرف میکنند ۶۰ درصد، آنهایی که تا ۱.۵ برابر الگو مصرف میکنند ۱۵ درصد، آن دسته از مشترکانی که تا ۲ برابر الگو مصرف میکنند، ۱۲ درصد و آنهایی که بیش از ۲ برابر الگو مصرف میکنند ۱۳ درصد مصرف برق را به خود اختصاص دادهاند. بر اساس اعلامهای قبلی وزارت نیرو، ۲۲ میلیون از ۳۲ مشترک برق خانگی کشور در مناطق عادی قرار دارند. منطقه گرم یک که حوزه جنوب کشور را شامل میشود، چهار میلیون مشترک دارد و منطقه گرم دو در سراسر کشور پراکنده است و ۱۶۰ هزار مشترک را در خود جای داده است. منطقه گرم سه منطقه کویری مرکز کشور را شامل میشود و یک میلیون مشترک برق دارد، اما در منطقه گرم چهار که حوزه مرطوب و نیمه معتدل است و نیمه شمالی کشور را شامل میشود، پنج میلیون مشترک برق دارد. منبع: ایرنا )


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *