معامله بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومانی در بورس انرژی


(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، به نقل از مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران، سهماهه فصل بهار در بورس انرژی ایران همراه با رخدادهای بااهمیت بسیاری بود. در فروردینماه سال کنونی، حدود ۲۶ میلیون دلار «گاز مایع» و «نفتا» از مسیر این بورس صادر شد و در نهایت ارزش معاملات فروردین بورس انرژی ایران به ۸۱ هزار میلیارد ریال رسید. بورس انرژی ایران در اردیبهشتماه سال ۱۴۰۲ نیز میزبان دو عرضه مهم صادراتی از جمله «برش سنگین» و «نفت سفید» بود. از دیگر اتفاقات مهم این ماه، معامله ۹۰ هزار بشکه میعانات گازی در رینگ داخلی بورس انرژی درپی عرضه میعانات گازی از سوی شرکت ملی نفت بود. در اردیبهشتماه همچنین بیش از ۵۹ هزار میلیارد ریال حامل انرژی در بورس انرژی ایران دادوستد شد. بورس انرژی ایران در خردادماهی که گذشت میزبان یکهزار و ۴۳۱ معامله بود که در مجموع ارزشی بیش از ۱۱۵ هزار و ۵۶۱ میلیارد ریال را به ثبت رساند. رونمایی از تالار معاملات برق سبز نیز در خردادماه امسال انجام شد. دادوستد حدود یکهزار و ۵۰۰ تن حامل انرژی در خردادماه سهم تابلو نفت، گاز و سایر حاملهای انرژی در معاملات خردادماه ۵۶۲ هزار و ۱۱۲ تن فرآوردهی هیدروکربوری بود که ارزشی بیش از ۱۰۲ هزار و ۷۶۶ میلیارد ریال را رقم زد. تابلو اوراق سلف موازی با سررسید یکسال و بیشتر با ۱۸۰ هزار و ۱۰۰ قرارداد، دومین تابلو پرارزش آخرین ماه فصل بهار بود که از دستبهدست شدن این تعداد قرارداد ارزشی بیش از هفت هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال حاصل شد. تابلو اوراق گواهی ظرفیت نیز در خردادماه سال ۱۴۰۲ میزبان معامله ۳۵ هزار و ۶۶۸ قرارداد با ارزشی بیش از ۲ هزار و ۵۵۲ میلیارد ریال بود. تالار برق سبز، تازهترین تالار بورس انرژی ایران است که در نخستینروز خردادماه کنونی راهاندازی شد و در این ماه، میزبان معامله ۶۴ میلیون و ۹۱۷ هزار و ۷۲۰ کیلووات ساعت برق سبز بود که ارزشی بیش از یکهزار و ۴۹۶ میلیارد ریال را رقم زد. تابلو گواهی سپرده نیز به عنوان یکی از بازارهای تازهتاسیس بورس انرژی ایران در سومین ماه راهاندازی میزبان بالغ بر ۷۶۱ میلیارد و ۵۲۷ میلیون ریال ارزش معامله بود که از دستبهدستشدن ۳۱ هزار و ۴۱۰ گواهی سپرده حاصل شد. در تابلو برق فیزیکی نیز ۳۱۶ میلیون و ۶۵۷ هزار و ۲۵۰ کیلووات ساعت برق معامله شد و بیش از ۳۲۴ میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریال ارزشآفرینی کرد. ۱۶۳میلیون و ۹۹۷ هزار و ۳۰۴ کیلووات ساعت برق هم در تابلو برق سلف معامله شد که ارزشی حدود ۱۴۶ میلیارد و ۵۹۶ میلیون ریال را رقم زد. در ماهی که گذشت، ۳۰ قرارداد آتی نیز در بورس انرژی ایران دستبهدست شد و معاملاتی بالغ بر ۲ میلیارد و ۷۱۰ میلیون ریال ارزشآفرینی کرد. پنج کالای برتر معامله شده در رینگ بینالملل در خردادماه ۱۴۰۲ نیز به ترتیب «نفتای کامل»، «نفتای سبک»، «گاز مایع»، «تهمانده برج تقطیر» و «بوتان» بودند. در رینگ داخلی نیز، «آیزوریسایکل»، «حلال ۴۰۲»، «سیاساو»، «متانول» و «نفتای سبک» صدرنشین کالاهای معاملهشده در خردادماهی که گذشت بودند. معامله بیش از ۳۱ هزار میلیارد ریال در آخرین هفته خردادماه در آخرین هفته معاملاتی خردادماه ۱۴۰۲، تابلوهای هفتگانه بورس انرژی در مجموع میزبان ۳۸۸ معامله به ارزش بیش از ۳۱ هزار و ۴۴۲ میلیارد ریال بودند. به گزارش مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران، معاملات رینگ داخلی در هفته گذشته هشت هزار و ۴۸۳ میلیارد ریال بالغ شد که بیانگر حدود ۵۰۰ میلیون ریال افزایش نسبت به هفته معاملاتی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ بود. ارزش معاملات رینگ بینالملل بورس انرژی ایران نیز به بیش از ۱۵ هزار و ۳۱۰ میلیارد ریال رسید که در هفته قبلتر ۱۲ هزار و ۳۷۱ میلیارد ریال بود. در هفتهای که گذشت ۷۶.۵۲ درصد از معاملات به بازار فیزیکی اختصاص داشت و به این ترتیب از دادوستد ۱۳۸ هزار و ۶۶ تن فرآورده هیدروکربوری در این بازار بیش از ۲۳ هزار و ۷۹۳ میلیارد ریال حاصل شد. همچنین از معامله ۱۰۰ میلیون و ۱۴ هزار و ۵۰ کیلووات ساعت برق در بازار فیزیکی، معاملاتی به ارزش ۱۰۱ میلیارد ریال به ثبت رسید. در هفته معاملاتی منتهی به ۳۱ خرداد، بازار برق نیز میزبان معامله بیش از ۹۷ میلیون و ۴۸ هزار کیلووات ساعت برق به ارزش ۹۰ میلیارد و ۱۸۵ میلیون ریال بود. بورس انرژی ایران همچنین میزبان داد و ستد ۱۲ میلیون و ۸۰۱ هزار کیلووات ساعت برق تجدیدپذیر در تابلو برق سبز بود و به این ترتیب ارزش معاملات این تابلوی جدید بورس انرژی در این هفته به بیش از ۳۴۶ میلیارد ریال رسید. گفتنی است در سه روز معاملاتی گواهی سپرده نفت خام و میعانات گازی نیز سه هزار و ۱۰ گواهی دستبهدست شد که ارزشی نزدیک به ۷۱ میلیارد ریال را رقم زد. در آخرین هفته اولین فصل سال، همچنین ۴ قرارداد آتی منعقد شد که ارزشی بیش از ۸۹ میلیون ریال را به خود اختصاص داد. در هفته منتهی به ۳۱ خرداد «آیزوریسایکل» با داد و ستدهایی به ارزش بیش از یک هزار و ۵۹۲ میلیارد ریال صدرنشین معاملات رینگ داخلی بورس انرژی شد؛ «میعانات گازی»، «نفتای سبک»، «آیزوفید» و «سیاساو» در جایگاههای بعدی جدول کالاهای برتر معاملهشده در این رینگ قرار گرفتند. در رینگ بینالملل «نفتای کامل» با بیش از ۱۲ هزار و ۶۶۴ میلیارد ریال داد و ستد، بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و «تهمانده برج تقطیر»، «ریفورمیت»، «برش سی۷ سی۹» و «رافینیت۲» نیز میزان قابل توجهی از ارزش معاملات را به ثبت رساندند.)


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *