معاون بانک مرکزی: کاهش قیمت‌ها ادامه خواهد داشت


(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، محمد شیریجیان معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهارداشت: عاملی که در میانمدت و بلندمدت تاثیر جدی بر تورم دارد خلق نقدینگی بدون پشتوانه و نامتناسب با رشد اقتصادی و واقعیتهای اقتصادی کشور است. بانک مرکزی با اشراف بر این موضوع در چارچوب برنامه و سیاست کلان تثبیت اقتصادی یکی از محورهای جدی برنامه خود را مدیریت نقدینگی قرار داده است. وی افزود: رشد نقدینگی در مردادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته معادل ۲۶.۹ درصد بوده است که این رقم در مقایسه با آمار مردادماه ۱۴۰۱ نسبت به مردادماه ۱۴۰۰ که ۳۷.۸ درصد بوده بالغ بر ۱۰.۹ درصد کاهش پیدا کرده است که این نوید از بهبود تورم در دورههای آتی را میدهد. معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: رشد نقدینگی تجمعی در ۵ ماهه نخست امسال معادل ۸.۱ درصد بوده که نسبت به هدفگذاری نرخ رشد نقدینگی در سال جاری بیش از ۲ درصد جلوتر هستیم. رشد نقدینگی در مردادماه نسبت به ابتدای دولت ۱۶ درصد کاهش پیدا کرده است و نقدینگی تورمساز شرایط بهتری را نسبت به ابتدای دوره پیدا کرده است. * رشد متناسب تسهیلات بانکی با نرخ رشد نقدینگی این مقام بانک مرکزی ادامه داد: مجموعه اقداماتی که برای مدیریت نقدینگی انجام دادهایم از طریق مجموعهای از سیاستهای تنظیمی رشد نقدینگی از جمله سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها بوده است. وی تصریح کرد: کنترل مقداری ترازنامه بانکها تاثیر جدی بر جلوگیری از خلق نقدینگی بدون پشتوانه داشته است. سیاست تنظیمی دیگری نیز در قالب افزایش سپرده قانونی شبکه بانکی برای مدیریت نقدینگی انجام شده است. شیریجیان گفت: البته در کنار مدیریت نقدینگی، شبکه بانکی از تامین مالی بنگاههای تولیدی نیز غافل نشده است و همزمان با کاهش نرخ رشد نقدینگی اعطای تسهیلات بانکی نیز رشد داشته است. به گفته وی، در همین دوره ۵ ماهه که رشد نقدینگی معادل ۲۶.۹ درصد بوده است رشد تسهیلات معادل ۲۶.۳ درصد بوده است و رشد مانده تسهیلات شبکه بانکی معادل ۳۶.۸ درصد بوده که تامین مالی بنگاهها نیز به موقع انجام شود. البته در این راستا از طریق استفاده از ظرفیت تامین مالی زنجیرهای نیز به دنبال تامین مالی با کیفیت بالاتر هستیم.)


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *