مهلت ۳ روزه برای پذیرفته شدگان جدید آموزش و پرورش


(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی سال ۱۴۰۱ باید قبل از انجام فرایندهای بعدی گزینش، برخی موارد را لحاظ کنند. با اعلام نتایج اولیه آزمون متقاضیان رشتههای شغلی مربوط به وزارت آموزش و پرورش در درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور ، متقاضیان پس از دریافت نتیجه آزمون فوق در صورتی که بر اساس نتیجه مندرج در کارنامه آزمون جزء معرفی شدگان چند برابر ظرفیت هستند برای شرکت در مرحله بررسی اسناد، مدارک خود اظهاری، معاینات اولیه پزشکی، بررسی صلاحیتهای عمومی گزینش و در نهایت فرایند ارزیابی تکمیلی وزارت آموزش و پرورش موظفند برای اقدامات بعدی در روز شنبه سوم تیر ماه به نشانی درگاه اطلاع رسانی آموزش و پرورش استان ها مراجعه و بر اساس توضیحات و زمان بندی مندرج در اطلاعیه اداره کل آموزش و پرورش استان مربوطه از فرایند ارزیابی تکمیلی و مصاحبه گزینشی خود اطلاع یابند. ارزیابی تکمیلی و بررسی صلاحیتهای عمومی گزینش بر اساس زمانبندی اعلام شده از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان مربوطه انجام خواهد شد و داوطلبان معرفی شدهی چند برابر ظرفیت موظف هستند طبق مفاد این اطلاعیه و همچنین اطلاع رسانی اداره کل آموزش و پرورش استان معرفی شده در دو مرحله جهت حضور در فرایند ارزیابی تکمیلی و بررسی صلاحیتهای عمومی گزینش اقدام کنند. سازمان سنجش تاکید کرده است که داوطلب باید پس از اعلام نتایج توسط این سازمان از روز پنج شنبه اول تیرماه حداکثر ظرف مدت ۷۲ ساعت با مراجعه به سامانه my.medu.ir نسبت به تکمیل فرم اطلاعات فردی و فرم بارگذاری مدارک مورد نیاز گزینش اقدام کند. جهت ورود به سامانه از طریق درگاه دولت نیز داشتن شماره همراه با مالکیت شخصی داوطلب الزامی است. همچنین داوطلب باید جهت بررسی اسناد و مدارک خود اظهاری در زمان ثبت نام در آزمون مذکور و همچنین بررسی ویژگی های جسمانی و روانی در این مرحله مطابق زمان تعیین شده توسط اداره کل آموزش و پرورش استان مربوطه اقدام کند و پس از اقدامات مربوطه در مرحله اول و دریافت معرفی نامه عکسدار از کارگروه مرحله اول، داوطلب باید با در دست داشتن پرینت کارنامه اولیه صادره از سازمان سنجش آموزش کشور و کارت ملی زمان اعلام شده توسط اداره کل استان مربوطه جهت سنجش و ارزیابی تکمیلی و حوزه مربوطه به منظور ارزیابی مراجعه کند. با توجه به اینکه ارزیابی تکمیلی در حوزه های ارزیابی و به صورت گروهی انجام خواهد شد و عدم مراجعه داوطلب در روز، ساعت و تاریخ تعیین شده به منزله انصراف تلقی می شود. برای داوطلبانی که در دو رشته محل امتیاز برای معرفی میگیرند،استان محل انجام ارزیابی تکمیلی، اولویت انتخاب اول داوطلب است. بنابراین باید مدارک مربوط به امتیاز بومی پذیری و یا سایر مولفه های امتیاز آور را به استان محل ارزیابی تحویل دهد. داوطلبان معرفی شده در مرحله مدارک بررسی مدارک متقاضی استفاده از سهمیه بومی از محل بند مربوط به احراز سابقه ۱۰ سال سکونت هستند برای تایید اطلاعات خود اظهاری مبنی بر بومی شهرستان حتماً باید فرمت استشهاد محلی سازمان سنجش آموزش کشور را تکمیل نموده و پس از تایید مرجع مربوطه در زمان مراجعه به اداره کل آموزش و پرورش محل مصاحبه جهت بررسی مدارک همراه داشته باشند. در صورت عدم ارائه مدارک بومی شهرستان، امتیاز بومی از نامه مختصر به کسر خواهد شد و وضعیت داوطلب بر اساس نمره مکتسبه جدید در رقابت با سایر متقاضیان ملاک عمل خواهد بود شد. در صورتی که داوطلب اطلاعات خلاف واقع برای بومی پذیری ارائه کند پس از اعلام نتایج نهایی آزمون در هر مرحله از فرایند استخدام “حذف” خواهد شد. عدم مراجعه متقاضی در محل تعیین شده بر اساس این اطلاعیه و همچنین اطلاعیهای اعلام شده از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان مربوطه برای شرکت در مرحله بررسی مدارک و مستندات انجام پروژه های تکمیلی و بررسی صلاحیتهای عمومی گزینش به منزله انصراف طلب از سایر مراحل استخدام تلقی میشود. در صورت تایید مدارک و مستندات داوطلبان، از افراد واجد شرایط ارزیابی تکمیلی و بررسی صلاحیتهای عمومی گزینش به عمل خواهد آمد. همچنین پس از شرکت در مرحله ارزیابی تکمیلی، افراد پذیرفته شده نهایی به ترتیب نمرات مکتسبه در هر یک از سهمیه های استخدامی و به ترتیب از بالاترین نمره برای انجام سایر مراحل استخدامی اداره کل آموزش و پرورش استان مربوطه از سوی سازمان سنجش آموزش کشور معرفی خواهند شد. داوطلبان در صورت داشتن هرگونه ابهام و سوال در خصوص نتایج آزمون میتوانند نسبت به ثبت مورد درخواستی خود در قسمت سیستم پاسخگویی درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش حداکثر تا ۱۰ روز پس از اعلام نتایج اولیه آزمون اقدام مراحل پرستی نتیجهی نهایی درخواست ثبت شده خود را مشاهده نمایند و از مراجعه حضوری به آموزش و پرورش، اداره کل آموزش و پرورش استان ها، هسته گزینش استان ها و سازمان سنجش آموزش کشور خودداری کنند. ضمن اینکه انجام ارزیابی تکمیلی در مهلت تعیین شده مندرج در اطلاعیه سازمان سنجش امکان پذیر است انجام ارزیابی تکمیلی مجدد و یا تمدید مهلت اعلام شده از سوی اداره کل اموزش و پرورش استان آنها تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نیست داوطلبانی که در مراحل اعلام شده اطلاعیه شرایط مندرج در دفترچه راهنما را ندارند و یا حد نصاب لازم مندرج در دفترچه آزمون مذکور و اصلاحات بعدی را کسب نمایند و صلاحیتهای عمومی آنان مورد تایید آموزش و پرورش قرار نگیرد از فرایند انتخاب نهایی آزمون استخدامی حذف خواهد شد. با توجه به اینکه مقرر است تکمیل فرم اطلاعات فردی داوطلبان جهت بررسی صلاحیتهای عمومی گزینش از طریق سامانه my.medu.ir انجام می گیرد ضروری است پس از انتشار اسامی در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور از روز پنجشنبه اول تیرماه حداکثر ظرف مدت ۷۲ ساعت مراجعه به سامانه مذکور با استفاده از گزینه ورود از طریق درگاه دولت استفاده از شماره همراه با عنوان مالکیت شخص داوطلب نسبت به تکمیل دقیق فرم اطلاعات فردی و واگذاری مدارک مورد نیاز شامل عکس پرسنلی، تصویر تمامی صفحات شناسنامه و تصویر کارت ملی اقدام نمایند. بدیهی است عواقب ناشی از عدم تکمیل و ارسال ناقص فرم مذکور و همچنین عدم ارسال مدارک مورد نیاز در زمان مقرر متوجه داوطلب خواهد شد. همچنین مدارک کسب مقام در مسابقات، رویدادها و جشنوارههای معتبر، سابقه فعالیت های تحصیلی آموزشی فرهنگی جهادی، تدریس و فناوری های نوین، گواهینامه های معتبر مهارت ها و مرتبه های علمی، ادبی، فرهنگی هنری، ورزشی، تربیتی، آموزشی و فناوری، تقدیر نامه های مرتبط با سطوح مدیریتی میانی و عالی و پژوهشهای مرتبط با بهبود عملکرد معلم، تعلیم و تدوین مقالات معتبر از جمله مدارک امتیاز آور جهت ارزیابی باید توسط داوطلب ارائه شود./ایسنا)


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *