موافقت اتاق اصناف کشاورزی با گندم ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومانی


(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، با وجود تاکید وزارت جهاد کشاورزی بر لزوم خودداری اشخاص حقیقی و حقوقی از بیان ارقام غیر رسمی درباره قیمت خرید تضمینی گندم در فصل زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ یکی از اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف کشاورزی گفت؛ با توجه به شرایط اقتصادی کشور، این تشکل صنفی با تعیین رقم ۱۹۵ هزار ریال برای هر کیلوگرم گندم در فصل آتی موافق است. کامران ساروقی در گفتگو با رسانهها این رقم را قیمت پیشنهادی و پایه گندم عنوان کرد و افزود: چنانچه دولت پاداش یا یارانهای در نظر داشته باشد، به این مبلغ اضافه میشود. عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف کشاورزی با اشاره به زمان یک هفتهای وزیر جهاد کشاورزی برای اعلام قیمت مصوب شورای قیمت گذاری محصولات اساسی، تصریح کرد: تا دوشنبه آینده قیمت توسط وزیر رسما اعلام خواهد شد. این اظهارنظر درباره قیمت خرید تضمینی گندم درحالی صورت میگیرد که وزارت جهادکشاورزی هرگونه طرح قیمت به نقل از اشخاص حقوقی و حقیق را فاقد وجاهت توصیف کرده و با صدور اطلاعیهای از افراد و رسانههای مکتوب و مجازی خواسته است از اظهار نظر شتابزده و اعلام قیمت غیررسمی محصولات اساسی کشاورزی خودداری کنند. در اطلاعیه مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت جهادکشاورزی با تاکید بر اینکه مرجع رسمی تعیین و ابلاغ قیمت مصوب محصولات اساسی کشاورزی، شورای عالی قیمتگذاری به ریاست وزیر جهادکشاورزی است، افزوده شده؛ قیمت مصوب توسط وزیر جهادکشاورزی در موعد مقرر به اطلاع میرسد و هر گونه گمانهزنی و طرح قیمت از سوی سایر اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد وجاهت است. این وزارتخانه چنین اظهاراتی را اسباب آشفتگی اذهان کشاورزان و جامعه عنوان کرده است. بر اساس قانون، قیمت گذاری محصولات اساسی از جمله گندم، بر عهده شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، متشکل از وزرای جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و ۵ تن از تشکلهای صنفی و کشاورزان خبره است و جلسات آن میبایست حداقل سه ماه قبل از شروع سال زراعی، تشکیل و قیمتها حداکثر تا آخر تیرماه همان سال تعیین شود، اما امسال اتخاذ تصمیم درباره قیمت تضمینی گندم بیش از ۵۰ روز تاخیر داشت.)


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *