ناترازی برق تا پایان برنامه هفتم توسعه برطرف می‌شود


(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، امیر دودابینژاد، معاون برنامهریزی شرکت مادرتخصصی برق حرارتی با اشاره به اینکه بیش از ۹۵ درصد برق کشور در نیروگاههای حرارتی تولید میشود، افزود: با توجه به اینکه بخش عمده برق کشور توسط واحدهای حرارتی تامین میشود، از این رو هر ساله یک برنامهریزی منسجم برای آمادهسازی این واحدها در دستور کار قرار میگیرد تا با انجام به موقع برنامههای تعمیراتی بتوانیم نیروگاهها را برای فصول گرم سال در حداکثر آمادگی تولید در اختیار داشته باشیم. وی ادامه داد: بر همین اساس در یک سال تعمیراتی گذشته بیش از ۱۰۰ هزار مگاوات برنامه تعمیراتی با موفقیت به انجام رسیده است تا این روزها بتوانیم تمامی ناوگان برق حرارتی کشور را حداکثر آمادگی در اختیار داشته باشیم. معاون برنامهریزی شرکت مادرتخصصی برق حرارتی با تاکید بر اینکه شاخص خروج اضطراری نیروگاهها با انجام به موقع و با کیفیت برنامههای تعمیراتی به کمتر از دو درصد رسیده است، اضافه کرد: این رقم یک شاخص آمادگی بسیار خوب و منطبق بر استانداردهای جهانی است که با اتکای برنامهریزیهای صورت گرفته در این حوزه میتوانیم این روزها را با اطمینان بیشتری پشت سر بگذاریم. دودابینژاد نیاز فعلی مصرف برق کشور را بیش از ۷۲ هزار مگاوات برشمرد و افزود: حدود ۵۴ هزار مگاوات از این رقم توسط نیروگاههای حرارتی و مابقی توسط نیروگاههای برقابی، تجدیدپذیر، اتمی، مولدهای مقیاس کوچک و دیزلها تولید میشود که در این میان حدود ۱۰ هزار مگاوات ناترازی بین تولید و مصرف برق وجود دارد. وی با اشاره به برنامهریزی صورت گرفته برای رفع ناترازی موجود در این بخش، گفت: براساس پیشبینی صورت گرفته در تلاشیم در افق برنامه هفتم توسعه بتوانیم این ناترازی را رفع کنیم. برای تحقق این امر با توجه به رشد مصرف برق طی پنج سال آینده باید مجموعا ۳۵ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی با حجم سرمایهگذاری ۱۸ میلیارد یورو احداث شود. معاون برنامهریزی شرکت برق حرارتی با تاکید بر اینکه در حال حاضر متوسط راندمان نیروگاههای حرارتی کشور حدود ۳۹.۵ درصد است، گفت: این رقم تقریبا یک درصد با متوسط راندمان جهانی اختلاف دارد و برنامهریزی شده تا از حداکثر ظرفیت ممکن برای افزایش راندمان از طریق احداث واحدهای بخار نیروگاههای گازی موجود و جایگزین کردن برخی از نیروگاههای فرسوده استفاده کنیم. دودابینژاد با اشاره به اینکه راندمان نیروگاههای حرارتی براساس لایحه برنامه هفتم توسعه باید به ۴۱ درصد افزایش یابد، گفت: این مهم از دو طریق احداث نیروگاههای جدید با راندمان بالا و همچنین افزایش راندمان نیروگاههای موجود انجام خواهد شد. وی تاکید کرد: یکی از مهمترین راهکارها برای افزایش راندمان نیروگاههای حرارتی، احداث واحدهای بخار نیروگاههای سیکلترکیبی است که از این طریق میتوانیم راندمان نیروگاهی کشور را حدود دو درصد افزایش دهیم. معاون برنامهریزی شرکت برق حرارتی بیان کرد: سرمایهگذاری مورد نیاز برای این اقدام مهم حدود پنج میلیارد یورو است که با انجام آن سالانه بیش از ۱۰ میلیارد مترمکعب در مصرف سوخت معادل صرفهجویی خواهد شد. دودابینژاد با اشاره به اینکه از تابستان سال گذشته تاکنون بیش از دو هزار مگاوات واحد جدید نیروگاهی به بهرهبرداری رسیده است، گفت: براساس برنامهریزی صورت گرفته تا پایان امسال دو هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی حرارتی دیگر نیز وارد مدار خواهد شد. وی یادآور شد: در طول ۱.۵ سال گذشته با استفاده از توان شرکتهای فناور و دانشبنیان توانستهایم با ارتقای توان واحدهای نیروگاهی موجود حدود هزار و ۵۰۰ مگاوات به توان عملی نیروگاههای حرارتی بیفزاییم.)


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *