نرخ سود بین بانکی به ۲۳.۶۲ درصد رسید


(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، تازهترین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در خصوص نرخ سود بین بانکی نشان میدهد که این نرخ در هفته منتهی به چهارشنبه ۲۲ شهریورماه نسبت به هفته قبل از آن با افزایش همراه شده و به ۲۳.۶۲ درصد رسیده است. نرخ سود ۲۳.۶۲ درصدی بالاترین نرخ سود بین بانکی در ۱۵ هفته گذشته است؛ نرخ سود بین بانکی از اواسط اردیبهشت تا خردادماه سال جاری در بالاترین سطح بوده و رکوردهایی بین ۲۳.۶۰ تا ۲۳.۷۶ درصد به ثبت رسانده بود. نرخ سود بین بانکی در هفته پایانی تیرماه، پس از ۶ هفته درجا زدن در کانال ۲۳.۴ درصدی، وارد کانال جدید ۲۳.۵ درصدی شد و از هفته قبل نیز با عبور از این کانال وارد رکورد جدیدی در دامنه ۲۳.۶ درصدی شده است. عدم مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی را میتوان به عنوان یکی از مهمترین دلایل حرکت رو به بالای نرخ بهره بین بانکی یاد کرد. به گزارش تسنیم، روند صعودی نرخ بهره بینبانکی از بهمن ماه سال گذشته آغاز شده بود؛ از هفته منتهی به ۳۰ آذرماه، نرخ سود بینبانکی وارد کانال ۲۱درصدی شده و تا هفته منتهی به ۱۹ بهمن ماه در همین کانال در نوسان بود ولی از ۲۶ بهمن ماه این نرخ رکورد جدیدی در کانال ۲۲درصدی به ثبت رساند و حالا این نرخ در کانال ۲۳درصدی در نوسان است. نرخ سود بینبانکی چیست؟ ممکن است بانکها در دورههای مالی کوتاهمدت روزانه یا هفتگی با کسری یا مازاد نقدینگی روبهرو شوند. اگر بانکی دچار کسری نقدینگی شود، باید از طریق وام گرفتن آن را جبران کند تا به حالت تعادل برسد، برای اینکه بانکها برای حل این مشکل به بانک مرکزی نیاز نداشته باشند، بازاری را بهنام بازار بینبانکی تشکیل دادهاند که در آن به یکدیگر وام دهند. اکثر وامهای بینبانکی سررسید کوتاهمدت یکهفتهای یا کمتر دارند. وامدهی بانکها به یکدیگر بر مبنای یک نرخ سودی است که به آن نرخ سود بینبانکی گفته میشود./تسنیم)


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *