وام ۵۵۰میلیونی ساخت مسکن شامل پروژه‌های خودمالکی نمی‌شود


(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، ۱۹ اردیبهشت ماه امسال وزیر راه و شهرسازی درخصوص مباحث مربوط به افزایش ۵۰ درصدی وام مسکن گفته بود: پیشنهاد افزایش وام ساخت به ۵۵۰ میلیون تومان در حال بررسی است و احتمالاً همین رقم نیز تصویب خواهد شد. در ادامه روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: شورای پول و اعتبار در جلسه عصر امروز خود به ریاست محمدرضا فرزین، پس از بررسی نامه شماره ۲۴۳۹۳ مورخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ با موضوع مصوبه ششمین جلسه شورایعالی مسکن، سقف فردی تسهیلات پروژههای حمایتی مسکن موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن را معادل ۵۵۰ میلیون تومان در تمامی شهرهای کشور بهصورت یکسان تعیین کرد. \r\n \r\nبانک مرکزی اخیراً هم طی نامهای به مدیران عامل بانکهای عامل نهضت ملی مسکن اعلام کرده است تنها پروژههای حمایتی مشمول افزایش سقف تسهیلات این طرح میشوند. \u200b در این نامه که به مدیران عامل ۲۷ بانک و مؤسسه اعتباری ابلاغ شده آمده است؛ \r\n \r\nپیرو نامه… در خصوص ابلاغ سقف فردی تسهیلات موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن با عنایت به ابهامات پیشآمده برای بانکهای عامل در خصوص تسهیلات یادشده به آگاهی میرساند حسب مصوبات مورخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ شورای پول و اعتبار در راستای حمایت از گروههای کمدرآمد جامعه مقرر شد صرفاً سقف تسهیلات پروژههای حمایتی مسکن در تمامی شهرهای کشور بهصورت یکسان بهمبلغ ۵۵۰۰ میلیون ریال (۵۵۰ میلیون تومان) افزایش یابد؛ لذا با در نظر گرفتن محدودیت منابع بانکی و هدف قانونگذار (کمک به خانهدار شدن فاقدین مسکن) کلیه مصوبات شورای پول و اعتبار در این راستا از جمله کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و افزایش سقف تسهیلات یادشده صرفاً شامل پروژههای حمایتی مسکن که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضیان عرضه میشود بوده و پروژههای خودمالک شهری / روستایی مشمول افزایش سقف و کاهش نرخ سود تسهیلات مذکور نیست. \r\n \r\nشایان ذکر است در مصوبات مذکور اشاره به اعطای تسهیلات متمم نشده است و شرایط اعطای تسهیلات فوقالذکر از قبیل نرخ سود و سقف فردی تسهیلات تابع شرایط مندرج در قرارداد تسهیلات است.)


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *