واگذاری زمین در جزیره هرمز به متقاضیان نهضت ملی مسکن


(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، ارسلان مالکی با اشاره به برنامه دولت برای واگذاری زمین به متقاضیان در قالب طرح نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: در صورت تمایل متقاضیان برای سکونت در جزیره ابوموسی و هرمز، در این جزایر به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن زمین واگذار میشود. وی افزود: شرط فرم (ج) برای این دسته از متقاضیان حذف میشود. وی پیشتر با اشاره به اینکه برای اینکه بتوانیم ۴ میلیون مسکن را طی ۴ سال بسازیم نیازمند فراهم آوردن زیرساخت ارتباط بین بخش خصوصی و دولت هستیم گفته بود: با وجود آنکه حدود ۷ هزار شرکت دانشبنیان فعال در کشور داریم اما کمتر از یک درصد این شرکتها به حوزه ساخت و ساز و ساختمان وارد شدهاند. وی با اشاره به اینکه به دلیل کمکاریهای گذشته با انباشت تقاضا در بازار مسکن مواجه هستیم افزود: یکی از شاخصههای پروژههای ساخت و ساز مسکن قیمت تمامشده است؛ با توجه به این مسئله باید بتوانیم با بهرهگیری از فناوریهای نوین، تولید را ارزانسازی کنیم. مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با رد ادعای تأمین زمین فاقد ارزش برای پروژههای نهضت ملی مسکن، گفت: هر چه زمین در اختیار وزارت راه و شهرسازی بوده را به این طرح اختصاص دادهایم و در برخی از شهرها ناچار شدیم کمبود زمین را از طریق الحاق برطرف کنیم./تسنیم)


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *