وزیر نفت راهی بلاروس شد


(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، جواد اوجی، وزیر نفت در معیت محمد مخبر، معاون اول رئیسجمهوری برای مذاکره و رایزنی درباره همکاریهای دوجانبه در حوزه انرژی همزمان با سیامین سالگرد روابط رسمی دو کشور ایران و بلاروس، به مینسک سفر میکند. محمد مخبر به دعوت رسمی نخستوزیر بلاروس، در سفری یک روزه با مقامهای عالی این کشور دیدار و گفتوگو میکند. دیدار با رئیسجمهوری، نخستوزیر و رئیس مجلس بلاروس، همچنین برگزاری جلسات گفتگوی دوجانبه میان هیئتهای عالی دو کشور از جمله برنامههای سفر معاون اول رئیسجمهور است. ملاقاتهای دوجانبه رؤسای جمهور دو کشور در حاشیه اجلاس منطقهای و بینالمللی، همچنین سفر لوکاشنکو، رئیسجمهوری کشور بلاروس به تهران در اسفندماه سال گذشته نشاندهنده مهیا بودن توسعه همهجانبه روابط اقتصادی است که میتواند در سفر پیش رو به توافقهایی مهم برای دو کشور بینجامد. برخی از وزرا و مسئولان از جمله وزیر نفت در این سفر معاون اول رئیسجمهوری را در این سفر همراهی میکنند. سیاست تحریمی کشورهای غربی علیه کشورهای مستقل اقتضا میکند که اشتراکات بیشتر و راهکارهای دوجانبه افزونتری برای غلبه بر تحریمهای ظالمانه کشورهای غربی ایجاد شود که این موضوع مهم بهطور جدی در دستور کار دولتمردان ایرانی در این سفر قرار دارد.)


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *