پایان دوره ۵ ماهه «فولاد» با رشد ۴۶ درصدی درآمدها


(فولاد مبارکه اصفهان دوره ۵ ماهه را با درآمد ۱۰۳۷۹۹ میلیارد تومان به پایان برد که ۴۶ درصد بیشتر از دوره مشابه قبل بوده است. \r\n \r\nمقدار فروش داخلی افزایش ۳ درصدی و مقدار فروش صادراتی افزایش ۱۱۸ درصدی داشته است. \r\n \r\nمیانگین نرخ فروش محصولات داخلی ۵ درصد افزایش یافته اما محصولات صادراتی تغییری نداشتهاند. \r\n \r\nکل درآمد صادراتی در این دوره برابر ۹۹۰۷.۵ میلیارد تومان بوده که جهش ۱۶۲ درصدی در قیاس با دوره مشابه قبل را نشان میدهد.)


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *