پرداخت ۳۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات در طرح اشتغال روستایی


(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، محمد شیخ حسینی درباره مشارکت بانک توسعه تعاون در طرح اشتغال پایدار روستایی اظهار کرد: بانک توسعه تعاون یکی از چهار بانک عامل پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی در کنار بانک کشاورزی، صندوق کارآفرینی امید و پست بانک است.تاکنون نزدیک به ۳۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات از این محل پرداخت کرده که حدود ۵۰ هزار نفر اشتغالزایی را به دنبال داشته است. وی ادامه داد: بانک توسعه تعاون همچنین از محل تسهیلات دیگری مثل تبصره ۱۸ و منابع داخلی به بانکهای بخش کشاورزی و تعاونیهای بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت میکند. طبق تکلیفی که برای بانکها گذاشته شده است بانکها باید ۱۵ درصد تسهیلات خود را در بخش کشاورزی بپردازند که در این راستا سهم تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون در بخش کشاورزی ۱۵ درصد بوده است. مدیرعامل بانک توسعه تعاون در ادامه با تاکید بر تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون گفت: بخش تعاون یکی از سه رکن اصلی اقتصاد کشور به شمار میرود که در اصل ۴۴ قانون اساسی به آن اشاره شده است. تاکید سیاستهای کلی اصل ۴۴ بر حمایت از بخش غیر دولتی اقتصاد و مردمی سازی اقتصاد است تا مردم در اقتصاد مشارکت کنند و کارهای اقتصادی به مردم واگذار شود و دولت کار سیاستگذاری و حمایت و نظارت را داشته باشد. شیخ حسینی تصریح کرد: بند ب سیاستهای کلی اصل ۴۴ مربوط به سیاستهای توسعهای و حمایتی بخش تعاون است و بر اساس سیاستها، سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی باید به ۲۵ درصد برسد. به گفته وی، در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد اقتصاد، اقتصاد دولتی و شبه دولتی و ۲۰ درصد آن اقتصاد خصوصی و تعاونی است؛ لذا اگر سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور اکنون زیر ۵ درصد است نشان دهنده ضعف اقتصاد تعاونی نیست بلکه در سالهای گذشته به اقتصاد دولتی بیشتر توجه شده است. منبع: ایسنا )


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *