پنجمین جلسه ستاد بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تشکیل شد


(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، در پنجمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۳ که دوشنبه ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۲ برگزار شد، دو گزارش با موضوعهای «مفروضات منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۳» و «چهارچوب ساماندهی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای» ارائه شد. \r\nداود منظور، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در این جلسه بر پیگیری و اجرای کامل مصوبات چهار نشست قبلی ستاد بودجه ۱۴۰۳ از سوی اعضای ستاد تأکید کرد و گفت: با توجه به الزام قانونی مبنی بر آمادهسازی مرحله اول بودجه شامل کلیات و سقف درآمدها و بخشهای اصلی بودجه سال آینده تا ابتدای آبانماه از سوی سازمان و ارائه آن به مجلس، انتظار این است که همه امورهای سازمان، با جدیت و سرعت، بخشهای مربوط به خود را نهایی کنند تا لایحه در موعد مقرر به دولت و سپس به مجلس ارائه شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه با تأکید بر ضرورت محسوس بودن تغییر در تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سالهای قبل، گفت: برای کاهش ناترازیهای کنونی در بخشهای مختلف، نیاز به تغییر برخی مسیرها هست و سازمان برنامه و بودجه باید ضمن تهیه و تنظیم گزارشها و تحلیلهای دقیق، بهروز و واقعبینانه در بخشهایی که دارای ناترازی هستند، پیشنهادهای جدید و عملیاتی ارائه دهد. منظور سپس خواستار بررسیهای بیشتر برای کاهش هزینهها و شناسایی منابع جدید درآمدی با هدف کاهش ناترازی در بودجه شد و گفت: تغییر رویکرد بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ در حوزههای عدم تمرکز و دادن نقش و اختیارات بیشتر به استانها، باید ملموس باشد.)


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *