پیشنهاد روس‌ها برای تشکیل هاب انرژی بین ایران و روسیه


(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، مجید چگنی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در نشست خبری اظهار داشت: اکنون ۱۲۵۳ شهر و ۳۹ هزار و ۶۹۹ روستای کشور از نعمت گاز طبیعی بهرهمند هستند و در دو سال فعالیت دولت سیزدهم حدود ۵ هزار و ۲۹۷ روستا با بیش از ۳۰۷ هزار خانوار، همچنین ۴۱ شهر با بیش از ۹۴ هزار خانوار گازرسانی شده است. معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان اینکه اکنون ۹۸.۶ درصد جمعیت شهری و ۸۶.۳ درصد جمعیت روستایی زیر پوشش شبکه کاز کشور هستند، ادامه داد: تعداد مشترکان شبکه گاز ۲۷.۵ میلیون مشترک شامل بیش از ۳۱ میلیون واحد میشود. چگنی تصریح کرد: مصرف گاز طبیعی نیروگاهها در سال ۱۴۰۱، حدود ۷۵ میلیارد مترمکعب حدود ۳۲ درصد کل مصرف، بخش صنعت ۷۱ میلیارد مترمکعب حدود ۳۱ درصد، بخش خانگی ۶۳ میلیارد مترمکعب شامل ۲۷ درصد، بخش عمومی ۹ میلیارد مترمکعب و ۴ درصد، بخش حملونقل ۹ میلیارد مترمکعب و حدود ۴ درصد، بخش کشاورزی ۴.۸ میلیارد مترمکعب و حدود ۲ درصد از مصرف گاز کشور را به خود اختصاص داده است. وی با بیان اینکه مصرف کل گاز کشور پارسال ۲۳۰ میلیارد مترمکعب بوده است که شامل صادرات و مصارف داخلی نمیشود، گفت: اکنون حدود ۱۰۱ نیروگاه کشور گازرسانی شده و ۱۵ نیروگاه در دولت سیزدهم به شبکه گاز کشور متصل شده است. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در ادامه با اشاره به روند پرشتاب گازرسانی در دو استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان اظهار کرد: در دو سال گذشته هفت شهر و ۱۴۵ روستای سیستان و بلوچستان و سه شهر و ۲۴ روستای هرمزگان گازرسانی شدهاند. چگنی درباره حجم سرمایهگذاری صنعت گاز در دولت سیزدهم تصریح کرد: در بخش پروژههای گازرسانی روستایی و شهری حدود ۳۸.۶ همت (هزار میلیارد تومان) هزینه شده، در بخش پروژههای انتقال گاز ۲.۹ همت، در پروژههای مهندسی و توسعه گاز ۱۹.۶ همت، پروژههای پالایشگاههای گازی ۲.۴ همت و در بخش پژوهش و فناوری ۴.۷ همت سرمایهگذاری شده که مجموع این سرمایهگذاریها بیش از ۶۸ همت بوده است. وی یادآور شد: پیشبینی سرمایهگذاری در سال ۱۴۰۲ هم در بخش پروژههای گازرسانی حدود ۳۴.۵ همت، در بخش انتقال گاز ۲.۴ همت، در پروژههای مهندسی و توسعه ۲۳.۴ و پالایشگاههای گازی ۹ همت است. معاون وزیر نفت در ادامه از تقویت شبکه گاز رینگ شرق و شمال شرق کشور خبر داد که پروژههای متعددی از جمله خط انتقال گاز ۳۶ اینچ دوراهی دشتک به سربیشه، خط ۱۶ اینچ صالحآباد – تربت جام و احداث تاسیسات تقویت فشار گاز آرادان به این منظور اجرایی شده است. چگنی پروژه هوشمندسازی شبکه توزیع گاز کشور را از پروژههای اولویتدار شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد و گفت: عملیات پایلوت آن بهزودی در ۶ استان اجرایی میشود که با اجرای انبوه آن برای همه ۲۷ میلیون مشترک، مزایای بسیار خوبی برای مدیریت و کنترل مصرف خواهد داشت. وی با اشاره به تعویض بخاریهای کمبازده به پربازده از سوی شرکت ملی گاز، بیان کرد: طبق مصوبه شورای اقتصاد باید ۴.۱ میلیون بخاری باید تعویض شود و ۱۴ شرکت در فرخوان اجرای آن شرکت کردند و هر بخاری میتواند تا ۵۰۰ مترمکعب در سال صرفهجویی داشته باشد. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اجرای طرح بهینهسازی موتورخانه واحدهای خانگی و تجاری، افزود: از مجموع ۳۲۹ هزار، تاکنون ۷۴ هزار موتورخانه بهینه شده است و روند اجرای این طرح همچنان ادامه دارد. چگنی تصریح کرد: همچنین شیوهنامهای از سوی وزیر نفت ابلاغ شده که طبق آن، سرمایهگذاران و صنایع پرمصرف در زمینه ذخیرهسازی اسانجی ومینیالانجی سرمایهگذاری کنند و در فصل سرد سال و در مواقع ایجاد ناترازی شدید، از گاز اسانجی، سیانجی یا مینیالانجی استفاده شود که اجرای آن هم در دستور کار صنعت گاز قرار گرفته است. وی در ادامه سخنانش با تأکید بر اجرای پروژههای مقاومسازی تاسیسات گازی و خطوط انتقال انتقال، اعلام کرد: شبکه گاز مراکز استانها، شهرهای بزرگ و دیگر تاسیسات به تدریج مقاومسازی میشوند که برای اجرای این پروژهها بیش از ۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران همچنین بیان کرد: مذاکراتی با کشورهای عمان، روسیه و پاکستان هم در حوزه تجارت گاز انجام شده، از سویی کشورهای اروپایی هم متقاضی دریافت گاز ایران هستند. چگنی گفت: پیشنهاد روسها تشکیل هاب انرژی بین ایران و روسیه است و توافقهایی هم در این زمینه انجام شده و بررسیهای کارشناسی و مذاکرات، در این باره ادامه دارد. وی افزود: میزان صادرات گاز ۱۶ درصد به عراق و ترکیه افزایش داشته و در حوزه LPG نیز با تکمیل زیرساخت های انتقال گاز در پارس جنوبی با افزایش مواجه بودیم.)


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *