کاهش حمل بار و مسافر در شرکت های هواپیمایی / پروازهای سال ۱۴۰۱ کاهش ۱۰ درصدی نسبت به ۱۴۰۰ داشته است


آمار سازمان هواپیمایی کشوری نشان می‌دهد در ۱۲ ماه سال گذشته بار جابجا شده توسط شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در پروازهای داخلی  نسبت به سال قبل از آن (سال ۱۴۰۰) ۲۴.۹ درصد کاهش یافته است.

در بین ایرلاین‌های داخلی هواپیمایی آتا با ۷۷.۵۶ درصد بیشترین رشد منفی را داشته است. پس از این شرکت، هواپیمایی وارش با رشد منفی ۶۴.۶۶ درصد قرار دارد. پویاایر نیز در مدت یاد شده رشد منفی ۶۰.۰۴ درصدی را در جابجایی بار داشته است.

هواپیمایی ماهان،‌ ایران‌ایر، آسمان، کیش‌ایر و قشم‌ایر نیز به ترتیب میزان جابجایی بار در پروازهای داخلی ۷.۹۴ درصد، ‌۳۴.۶۳ درصد، ۲۴.۹۵ درصد، ۱۶.۶۱ درصد و ۲۳.۷۹ درصد کاهش یافته است.

هواپیمایی کارون نیز رشد منفی ۲۶.۱۱ درصدی را در جابجایی بار ثبت کرده است. در بین شرکت‌های هواپیمایی، ایران‌ ایرتور ۶۹.۱۲ درصد رشد مثبت را در جابجایی بار داشته است.

در بخش جابجایی مسافر در مجموع رشد ۱۱.۳ درصدی در سال ۱۴۰۱ ثبت شده است. در سال گذشته ۱۷ میلیون و ۴۱۳ هزار و ۸۴۴ نفر در پروازهای داخلی جابجا شده بودند.

در بین شرکت‌های هواپیمایی، ایران‌ایر، آسمان، تابان،‌ قشم‌ایر،‌ آتا و ایران‌ایر تور رشد منفی را در جابجایی مسافر داشته‌اند. هواپیمایی آتا با وجود رشد منفی با یک میلیون و ۶۹۶ هزار و ۶۱۰ نفر در رده دوم بیشترین جابجایی پس از ماهان قرار گرفته است.

هواپیمایی ماهان با یک میلیون و ۸۰۹ هزار و ۸۰۱ نفر بیشترین جابجایی مسافر را در سال ۱۴۰۱ داشته است.

بررسی آمار سازمان هواپیمایی نشان می‌دهد در سال گذشته پروازهای داخلی نسبت به سال قبل از‌ آن ۹.۸۸ درصد کاهش یافته است. در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۷۰ هزار و ۱۲۵ پرواز توسط ایرلاین‌های داخلی انجام شده بود که در سال ۱۴۰۱ به ۱۵۳ هزار و ۳۱۶ پرواز کاهش یافته است.

بیشترین کاهش پرواز با ۵۵.۹۶ درصد مربوط به هواپیمایی تابان است. شرکت‌های آسمان، ایران‌ایر، کاسپین، ایران ایرتور و زاگرس به ترتیب نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش پرواز ۲۷.۲۲ درصدی، ۴۵.۴۶، ۷.۸۸، ۲۵.۲۷ و ۳.۳۳ درصدی داشته‌اند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *