کاهش سودسازی «غدانه» در پایان دوره ۹ ماهه


(بررسی صورت مالی حسابرسی نشده ۹ ماهه برای دوره مالی منتهی به شهریور ۱۴۰۲ کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان ( غدانه ) غدانه در پایان دوره ۹ ماهه امسال به جمع درآمد عملیاتی ۱۳۰۲ میلیارد تومان رسیده که ۶۹ درصد بیشتر از دوره مشابه قبل است اما بهای تمام شده آن با رشد ۹۵ درصدی به ۱۱۹۳ میلیارد تومان رسیده است. باتوجه به اینکه افزایش بهای تمام شده نسبت به درآمدها بیشتر بوده ، سود ناخالص با افت ۳۱ درصدی به ۱۰۹ میلیارد تومان رسیده و سود عملیاتی با کاهش ۳۷ درصدی برابر ۹۳.۹ میلیارد تومان بوده است. سود خالص نیز کاهش ۳۹ درصدی با رقم ۶۸.۸ میلیارد تومان را نشان میدهد. نظر به اینکه غدانه در دوره مورد بررسی افزایش سرمایه ۲۷۰ درصدی داشته و سرمایه آن به ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده ، سود خالص برای هر سهم با افت ۸۴ درصدی برابر ۳۴.۴ تومان برآورد شده است. )


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *